LATIPOV OQIL JO`RAKULOVICH

Professor-o`qituvchi reytingi

 • jami reyting

  52.86%

 • o`quv ishlari

  55.63%

 • tarbiyaviy ishlar

  79.5%

 • ilmiy ishlar

  36.67%

 • otm rivoji

  60%

 • shaxsiy fazilatlar

  30%

O`qitadigan fanlari

 • Guruh
 • Fan nomi
 • Mashg`ulot
 • Vaqti
 • Belgilar