Ilmiy nashrlar ro`yxati

Quyidagi faylda OAK ro`yxatiga kiritilgan jurnallar haqida ma`lumot berilgan. 

Fayllar:
1. 7. Nashrlar-royxati.pdf    
2018-02-05