Doktaral research

List of publicatoins

Quyidagi faylda OAK ro`yxatiga kiritilgan jurnallar haqida ma`lumot berilgan. 

5 February 2018

List of spesialties

7 November 2018