Hozirgi kunda universitetda tahsil olayotgan doktarantlar