Pedagogik amaliyot

ning amaliyot bo`yicha portfoliosi

dars ishlanma
Topshiriq:
dars ishlanma

2019 yil 19 aprel: Bugun maktabda pedagogik amaliyotning ohirgi kuni. Pedagogik amaliyotda o’rgangan bilimlarim, yangi pedagogic texnologiyalar va maktabdagi malakali ustozlardan olgan qimmatli maslahatlarim kelajakdagi faoliyatimda asqotadi degan umiddaman. Amaliyot davomida bir soatlik dars ishlanmasi bu bir oddiy k...


2019 yil 18 aprel: What‟s the weather like? The aim of the lesson: Educational: - to learn to talk about weather, express feelings and reasons; - to learn complex sentences with when. Developing: - to enable pupils to talk about weather and express their feelings and reasons for them; - to enable pupils to u...


2019 yil 18 aprel: Bugun 5a, 5b, 5v sinflarda what's the weather like? mavzusida dars o'tdim. Darsda ob havoga oid yangi so'zlar, savol va topshiriqlar berildi....


2019 yil 17 aprel: What were you doing? Unit 12 The world of fairy tales Educational: - to learn how to make the “-ing” form of verbs; - to learn about the Past Continuous Tense. Developing: - to enable pupils to talk about stories; - to enable pupils to make sentences in the Past Continuous Tense; - to prac...


2019 yil 17 aprel: Bugun 6a va 6b sinflarda what were you doing? Mavzusida dars o’tdim. 5b va 5v sinflarda progress check 8 ni oldim. Unda o’quvchilar o’tilgan mavzularga doir savol va topshiriqlarni bajardilar....


2019 yil 16 aprel: PROGRESS CHECK 8 The aim of the lesson: Educational: - to revise and consolidate all from Unit 11 Developing: - to enable pupils to say, ask and answer questions about themselves and each other. Competence: SC5, LC and PC in answering questions Learning outcomes: By the end of the lesson, pup...


2019 yil 16 aprel: Bugun 5a sinfdan progress check 8 ni oldik.Progress check bo'yicha o'quvchilar grammatik topchiriqlar, matnlar tuzish mashqlarini bajardilar....


2019 yil 15 aprel: 9 aprel Ulug' bobokalonimiz Amir Temur tavalludiga bag'shlangan kechada o'quvchilarimiz ishtirok etdi ...


2019 yil 15 aprel: : Portfolio 10 The aim of the lesson: Educational: - to learn how to create and develop Portfolio. Developing: - to enable pupils to make presentations; - to enable pupils to create and develop Portfolio. Competence: SC1, FLCC and SC in making portfolios Learning outcomes: By the end of the l...


2019 yil 15 aprel: Bugun 5a, 5b, 5v sinflarda portfolio 10 ni oldik. O’quvchilar portfolio bo’yicha seasons mavzusida fasllar va ularga tegishli rasmlarni tasvirlash, matn tuzish va so’zlab berish kabi mashqlarni bajarishdi. Shuningdek, 7a va 7g sinflarda Xush kelibsiz! Welcome! Mavzusida dars o’tdik....


2019 yil 13 aprel: : Xush kelibsiz! Welcome! Aims Competences Type and methods of the lesson Required equipment Educational: to introduce and practise a new form o f adjective made from a verb Developing: to develop reading, speaking and writing skills Socio-cultural: • to practise inferring meaning where things...


2019 yil 13 aprel: Bugun 6a va 6b sinflarda progress check oldik va 7a va 7g sinflarda welcome mavzusini o'tdik....


2019 yil 12 aprel: Bugun maktabda kelgusi darslarim uchun zarur bo'lgan ko'rgazmali qurollar, qo'shiq va rasmlarni tayyorladim.O'quvchilarning kommunikativ qobiliyatlarini shallantiruvchi mashqlarni saralab mavzular uchun moslab chiqdim....


2019 yil 11 aprel: Bugun 5a, 5b, 5v sinflarda project work mavzusini o’tdim. O’quvchilar faol ishtirok etdilar, shuningdek yaxshi qatnashgan guruhlarni baxoladim....


2019 yil 10 aprel: The aim of the lesson: Educational: - to learn about the things that can be reused and recycled. Developing: - to provide an opportunity for pupils to work creatively and cooperatively; - to enable pupils to recognise words with the prefix „re-‟; - to enable pupils to talk about saving water...


2019 yil 10 aprel: Bugun 6a va 6b sinflarda portfolio mavzusini o'tdik va darsda unit davomida o'tilgan barcha yangi so'zlar, o'rganilgan ibora va ma'lumotlar asosida o'quvchilar guruhlarda ishlashdi. Shuningdek, 5b va 5v sinflarda Spring is coming mavzusida dars o'tdim....


2019 yil 9 aprel: Planning a trip Aims Competences Type and methods of the lesson Required equipment Educational: to revise and practise giving advice/suggestions with should Developing: to develop reading, speaking and writing skills Socio-cultural: to develop pupils‘ outlook Learning outcomes for English compe...


2019 yil 9 aprel: Bugun 5 a sinfda spring is coming va 7 sinflarda planning a trip mavzularini o'tdim....


2019 yil 8 aprel: Winter days The aim of the lesson: Educational: - to learn how to write sentences about children‟s birthdays Developing: - to enable pupils to write sentences about children‟s birthdays. Competence: SC6, FLCC and SC in saying ordinal numbers Learning outcomes: By the end of the less...


2019 yil 8 aprel: Bugun 5a 5b 5v sinflarda Winter days mavzusida dars o'tdim. Darsda qish fasli unga oid yangi so'z va iboralar, yangi she'rlar organdik. Shuningdek, 7a va 7g sinflarda planning a trip mavzusida dars o'tdim. Darsda sayohat, sayohatni rejalashtirish, mamlakatlar haqida gaplashdik....


2019 yil 6 aprel: Save our rain forests! The aim of the lesson: Educational: - to learn about the concept of recycling; - to learn about rain forests. Developing: - to enable pupils to talk and write about rain forests; - to enable pupils to read for gist; - to enable pupils to work cooperatively and creatively....


2019 yil 6 aprel: Bugun 6a va 6b sinflarda save our rain forests mavzusida dars o'tdim. Darsda mavzuga doir savol va topshiriqlar, yangiso'zlar ishtirokida gaplar tuzish topshiriqlarini bajardik. Shuningdek, 7a va 7g siflarda The silk road mavzusida dars o'tdim. ...


2019 yil 5 aprel: Bugun maktabda kelgusi darslarim uchun zarur bo'lgan ko'rgazmali qurollar, qo'shiq va rasmlarni tayyorladim.O'quvchilarning kommunikativ qobiliyatlarini shallantiruvchi mashqlarni saralab mavzular uchun moslab chiqdim. ...


2019 yil 4 aprel: 3 Autumn The aim of the lesson: Educational: - to learn how to use complex sentence with when; - to learn about the seasons in Africa. Developing: - to enable pupils to use complex sentence with when. Socio-cultural: - to raise awareness of a fairy tale. Competence: SC4, LC in using complex s...


2019 yil 4 aprel: Bugun maktabning 5a, 5b, 5v sinflarida Autumn mavzusida dars o’tdim. Darsda mavzuga doir qiziqarli savol va topshiriqlar, kuz faslini tasvirlovchi rasmlar, yangi so’zlar berildi va o’quvchilar faol qatnashdilar....


2019 yil 3 aprel: Save water! The aim of the lesson: Educational: - to learn about the water problem in Uzbekistan and ways to save water. Developing: - to enable pupils to work on information in tables; - to enable pupils to write instructions to save water; - to enable pupils to read for specific and detailed...


2019 yil 3 aprel: Bugun 5b, 5v sinflarda summer holidays are fun! mavzusida dars o'tdim. Darsda mavzuga doir yangi so'zlar, yangi iboralar va savol va topshiriqlar bajarildi. Shuningdek, 6a va 6b sinflarda Save water! Save Energy! mavzusida dars o'tdim....


2019 yil 2 aprel: The Silk road Aims Competences Type and methods of the lesson Required equipment Educational: - to practise talking and writing about places PP want to visit Developing: to develop reading and listening skills Socio-cultural: to practise map skills Learning outcomes for English competence C1, C...


2019 yil 2 aprel: Bugun 7a va 7 g sinflarda The silk road mavzusida dars o'tdim. Shuningdek, 5a sinfda summer holidays are fun mavzusida dars o'tdim. Darsda mavzuga doir savol vatopshiriqlar bajarildi.Tayyorlab kelgan yangi ko'rgazmali vositalardan foydalandim....


2019 yil 1 aprel: Bugun 7a va 7g sinflarda From Italy to China mavzusini va 5a, 5b, 5v sinflarda My favoirite season mavzusida dars o'tdim....


2019 yil 30 mart: Bugun 6a va 6b sinflarda climate of the world va what is the climate like? mavzusida dars o'tdim. Shuningdek, 7a va7g sinflarida From Italy ti China mavzusida dars o'tdim....


2019 yil 29 mart: Bugun kelgusi darslarim uchun dars ishlanmalari tayyorladim va ko'rgazmali qurollarni tayyorladim....


2019 yil 28 mart: 1.Translate these numbers into English 30, 40,60,90 sonlarini to’g’ri tarjimasini toping. A) thirty , sixtu , ninety, fourty B) thirty , fourteen, sixty, ninety, C) thirty , fourty, sixty , ninety D)seventy, thirty , sixtu 2.Choose the necessary letters. m..s..c, pr.. gr..mm, spr.ng a) u,i,...


2019 yil 28 mart: Bugun 5 sinflardan 7-10 unitlar asosida test oldik va o'quvchilar bilimlarini baholadik....


2019 yil 28 mart: Maktabda Navro'z bayrami bo'lib o'tdi. Bayramda 5 sinf o'quvchilari bilan faol ishtirok etdik ...


2019 yil 18 mart: Bugun maktabning 6a, 6b, 7a, 7g sinflarda project work oldik va 5 sinflarda how long can animals live? mavzusida dars o'tdim....


2019 yil 16 mart: Bugun 6a va 6b sinflarda NEW ZEALAND mavzusida dars o'tdim. 7a va 7g sinflarda What do the flags say? mavzusini o'tdim. ...


2019 yil 15 mart: 14 mart ochiq dars "dangerous animals"...


2019 yil 15 mart: bugun maktabda keyingi darslarim uchun ko'rgazmali qurollar tayyorlash va yuqori sinflar darslariga kirish va ularning darslarini kuzatish bilan shug'ullandim....


2019 yil 14 mart: Bugun maktabning 5a, 5b, 5v sinflarida dangerous animals mavzusida dars o'tdim. Shuningdek, 5 b sinfda ushbu mavzuda ochiq dars o'tdim. Darsimga maktabdagi ustozlarni taklif etdim va zamonaviy texnik vositalar, mavzuga oid ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars o'tdim....


2019 yil 14 mart: Bugun 5b va 5v sinflarda What can animals do? mavzusida dars o'tdim ...


2019 yil 12 mart: Tashkent capital city Aims Competences Type and methods of the lesson Required equipment Educational: to practise the Present Passive in the affirmative form Developing: to practise reading and listening for specific information, to read for detail and makes notes Socio-cultural: to practise re...


2019 yil 12 mart: Bugun 5a sinfda at the zoo mavzusida dars o'tdim. Shuningdek, 7a va 7g sinflarda Tashkent is the capital city mavzusida dars o'tdim....


2019 yil 11 mart: Bugun 7a va 7g sinflarida East or west, home is best! mavzusida dars o'tdik. Shuningdek, 5a, 5b, 5v sinflarda What can animals do? mavzusida dars o'tdim. Darsda hayvonlar harakatlari bilan bog'liq fe'llarni o'rgatdim. ...


2019 yil 10 mart: We are in America Aims Competences Type and methods of the lesson Required equipment Educational: to practise the Present Passive in the affirmative form Developing: to practise listening for specific information; to practise reading for specific information Socio-cultural: to practise talk...


2019 yil 10 mart: Bugun maktabning 6a va 6b sinflarida Welcome to the USA mavzusida dars o'tdim. Shuningdek, 7a va 7g sinflarida Wea re in America mavzusida dars o'tdim....


2019 yil 7 mart: What is the UK? The aim of the lesson: Educational: - to learn some geographical names in the UK; - to learn about the numbers over 1,000. Developing: - to enable pupils to talk about the location of mountains, rivers, cities and nationalities in the UK; - to enable pupils to use the info from...


2019 yil 7 mart: Bugun maktabning 5a 5b 5v sinflarida habitats home mavzusida dars o'tdim....


2019 yil 7 mart: Bugun maktabning 5a, 5v sinflarida progress check oldik. Shuningdek, 6a,6b sinflarida What is the UK?mavzusida dars o'tdik....


2019 yil 5 mart: Unit 8 Geography Theme: We are going to Britain Aims Competences Type and methods of the lesson Required equipment Educational: to introduce the Present Passive in the affirmative form Developing: to practise reading for detail; to practise listening for detail Socio-cultural: to practise talki...


2019 yil 5 mart: Portfolio 8 The aim of the lesson: Educational: - to learn how to create and develop Portfolio. Developing: - to enable pupils to make presentations; - to enable pupils to create and develop Portfolio. Competence: SC1, FLCC and SC in making portfolios Learning outcomes: By the end of the less...


2019 yil 5 mart: 5 mart 2019 yil Bugun 5A sifda progress check oldim. O’quvchilar berilgan savol va topshiriqlar ustida ishlashdi. 7a va 7g sinflarda We are in America mavzusida dars o’tdim. ...


2019 yil 5 mart: 4 mart 2019 yil Bugun maktabning 5a 5b 5v sinflarida Portfolio 8 ni o’tdik. O’quvchilar bilan Portfolioni qanday tuzish, mavzular bilan ishlashni o’rgatdim. ...


2019 yil 2 mart: Do you know Uzbekistan? The aim of the lesson: Educational: - to learn some geographical names in Uzbekistan; - to learn about the numbers over 1,000. Developing: - to enable pupils to talk about the location of mountains, rivers, cities, etc. in Uzbekistan; - to enable pupils to transfer the i...


2019 yil 2 mart: 2 mart Bugun maktabning 6a va 6b sinflarida Do you know Uzbekistan? Mavzusida dars o’tdim va 7a-7g siflarida We are going to Britain? Mavzusida dars o’tdim. ...


2019 yil 2 mart: 1 mart Bugun maktabning 5, 6, 7 sinflarida o’quvchilarning bilimlarini oshiruvchi ko’rgazmali vositalar, qiziqarli qo’shiqlar bilan dars o’tish uchun ma’lumotlar oldim. Shuningdek, 7-8-9-10- siflar darslariga kirib yangi metodlar o’rgandim. ...


2019 yil 28 fevral: Bugun maktabning 5a 5b 5v sinflarida project work o'tdik. Dars davomida butun mashg'ulotlar davomida o'rganilgan mavzular asosida savol va topshiriqlar berdim va qizirarli mashg'ulot olib bordik....


2019 yil 27 fevral: 27 fevral Bugun 5B, 5V sinflarida Happy Pets mavzusida dars o’tdim, darsda rasmlar, o’yinlar va turli qiziqarli mashgulotlardanfoydalandim. Shuningdek, bolalar bilan darsdan so’ng hayvonot bog’iga bordik, bolalar bilan hayvonlarning inglizcha nomlari ularning qayerda yashashlari to’g’risida suxba...


2019 yil 26 fevral: LESSON PLAN THEME: HAPPY PETS The aim of the lesson: Educational: - to learn to write questions from jumbled up words; - to learn to say how one looks after pets. Developing: - to enable pupils to say how one looks after pets; - to enable pupils to talk as animals about humans. Socio-cultural: ...


2019 yil 26 fevral: 26 fevral Bugun maktabning 5A, 7A 7G sinflari darslarida qatnashdim. Universitetda o’rgangan yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanib dars o’tish usullarini ushbu darslarda foydalanishga harakat qildim. ...


2019 yil 26 fevral: LESSON PLAN I look after my pets. The aim of the lesson: Educational: - to learn how to use the phrase “… times a week/a day”; - to learn to say how one looks after pets. Developing: - to enable pupils to say how one looks after pets; - to enable pupils to use “… times a week/a day”. Competence...


2019 yil 26 fevral: 25 fevral Bugun maktabning 6A, 6B, 6V va7A sinflari darslarida qatnashdim. Universitetda o’rgangan yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanib dars o’tish usullarini ushbu darslarda foydalanishga harakat qildim. ...


2019 yil 23 fevral: Theme: Project Aims Competences Type and methods of the lesson Required equipment Educational: to revise and practice would like to; words Developing: to develop speaking skills, develop PP ability to work cooperatively on groups Socio-cultural: to develop an appreciation of PP own culture Lea...


2019 yil 23 fevral: Theme: Kiwis, koalas and kangaroos The aim of the lesson: Educational: - to learn about Australia and New Zealand and the animals that live there. Developing: - to enable pupils to talk about and describe the animals that live in Australia and New Zealand; - to enable pupils to transfer informa...


2019 yil 23 fevral: 23 fevral, 2019 Bugun 7A va 7G sinflarida Project work ekan. Ularning darslarini kuzatdim va bir oylik olgan bilimlarini namoyish qilish usullarini o'rgandim. Shuningdek, 6A va 6B sinflarida "Kiwis, koalas and kangaroas" mavzusida dars o'tdim. ...


2019 yil 23 fevral: 22 fevral, 2019 Bugun maktabda menga biriktirilgan sinf o'quvchilarining qiziqishlari, yangi o'quv dasturiy vositalardan darsda foydalanish usullari va darsda turli interfaol metodlarni qo'llash va bolalar bilimini baxolashni o'rgandim. ...


2019 yil 20 fevral: 20.02.2019 Bugun maktabda 5B va 5V sinf o’quvchilariga “Domestic animals ?” mavzusini o’tdim, o’quvchilarga yangi mavzuni tushuntitdim, yangi so’zlarni yodlatdim va oyinlar bilan dars o’tdim va darsni o’z dars ishlanmam bilan olib bordim. 6Asinfga “The longest, the biggest ...” mavzusini o’tdim. S...


2019 yil 20 fevral: 20.02.2019 ...


2019 yil 20 fevral: 19 .02.2019 Bugun maktabda 5A sinf o’quvchilariga “Domestic animals ?” mavzusini o’tdim, amaliyot- metodik rahbarimdan o’quvchilarga yangi mavzuni tushuntirish, yangi so’zlarni yodlatish va oyinlar bilan dars o’tishni o’rganib oldim va darsni o’z dars ishlanmam bilan olib bordim. Darsdan so’ng bo...


2019 yil 17 fevral: 11 fevral Men O’runova Manzura menga biriktirilgan amaliyot davridagi metodik rahbarim bilan uchrashdim va unga biriktirilgan sinflar bilan tanishdim. Dars jadvali va vaqtlari bilan tanishdim. 12 fevral Maktabda pedagogik amaliyotimning ikkinchi kunini boshladim. Dastlab maktab ustozlari...


2019 yil 17 fevral: Toshkent shahar Chilonzor tumani 162- maktabning 5A, 5V va 6G sinflari ingliz tili o'qituvchisi Ro'ziboyeva Z.A. ning darslari biriktirildi. Maktab direktori E.R. Yo'ldasheva bilan uchrashdik va u bizni maktabning ichki tartib intizomi bilan tanishtirdi. Maktab tumandagi eng na'munali maktablardan ...

dars ishlanma

Tashkent capital city Aims Competences Type and methods of the lesson Required equipment Educational: to practise the Present Passive in the affirmative form Developing: to practise reading and listening for specific information, to read for detail and makes notes Socio-cultural: to practise reading and talking about regions in Uzbekistan Learning outcomes for English competence C1, C2, C3, C4: At the end of the lesson pupils will be able: To know Present Passive, Present Perfect *To read and make notes * To make up sentences in Pr. Perfect Type of the lesson: mixed, non-standart Methods of the lesson: pair work Pictures, objects PROCEDURE OF THE LESSON: I. Organizational moment: Greeting Checking the register Checking up the homework Ex 1 ,2 P. 69 Vocabulary: East [i:st] Sharq West [west] G ‘arb North [no:0] Shimol railway [‘r e ilw e i] tem iry o ‘l between [bi'twi:n] o ‘rtasida, orasida historical [h i s'torik(a)!] tarixiy monument ['monjumantj-yodgorlik II. Pre -a c tiv ity Activity la Objective: • to raise awareness o f the regions o f Uzbekistan PP read the names o f regions o f Uzbekistan, look at the map and match the numbers and letters. Activity 1 b Objective: • to practise listening for detail PP listen to the dialogue and check their predictions. Key: 1 a Nukus 2b Urgench 3k Namangan 4m Andijan 51 Fergana 6g Termez 7 f Karshi 8e Samarkand 9c Bukhara lOd Navoi 11 h Djizzak 12i Gulistan 13j Tashkent III. Main Part Activity 2a Obiective: to practise reading and listening for specific information PP listen and read the text. They answer the question. 11 See Classbook for Tapescript Key: Gulistan, Karshi, Tashkent Activity 2b Objective: to read for detail and makes notes PP complete Victoria's notes in their Ex.Bks following the example IV. Post - activity Activity 2c Obiective: to practise talking about the regions of Uzbekistan using the notes from reading PP work in pairs. They take turns to talk about the regions they want to visit. Suggestion: You could ask PP to do Grammar Exercises 3 here. It practises passive structures which PP already know (be interested in, be frightened of). V. Evaluation giving marks VI. Giving homework Ex 1 P. 69 VII. Conclusion The results o f the lesson South [sau0] Janub famous ['fe i mss] mashhur ancient ['e in(t)X(3)nt] qadimiy