Pedagogik amaliyot

ning amaliyot bo`yicha portfoliosi

дарс кузатуви
Topshiriq:
дарс кузатуви

2019 yil 30 aprel: Бугун 7-Асинфнинг она тили фанига кирдим....


2019 yil 30 aprel: Амалиет вактида укитувчилардан дарс ишланмалар ё зишни урганди....


2019 yil 30 aprel: Бугун мактабга амалиет уташ учун бордим....


2019 yil 29 aprel: Дарс утишни урганиш максадида кирдим....


2019 yil 29 aprel: Ош мусобакасида урин олган синфлар такдирланди....


2019 yil 29 aprel: Ош мусобакасини ташкиллаштирдим....


2019 yil 29 aprel: 27.04.19 Апрель - амалий фан ойлиги мунособати билан угил болаларга "Ош мусобакаси" ташкиллаштирдим юкори синф уртасида....


2019 yil 29 aprel: Урин олган синфлар такдирланди....


2019 yil 29 aprel: 26.04.19 Балли кизлар шартлари: 1. Гурухлар таништуруви 2. Салат таёрлаш 3. Соч уриш 4. Расм чизиш....


2019 yil 29 aprel: 26.04.19 Дарсдан сунг синфлар уртасида Балли кизлар мусобакасини утказдим....


2019 yil 29 aprel: Мактабда эстетика фан ойлиги муносабати билан тадбир ташкиллаштирдим....


2019 yil 25 aprel: Бугун мактабимизда Йул харитаси буйича вояга етмаганлар билан давра сухбати булиб утди...


2019 yil 24 aprel: Бугун мен амалиет уташ учун 7-40 да 141-мактабга келдим.Амалиет давомида менга бириктирилган рахбар ва синф билан ишладим.укувчиларнинг хужжатлари ва дафтар ва кундаликларини текширдик....


2019 yil 24 aprel: Бугун дарслар назорати ва дарс утишни урганиш максадида дарсларга кирдим...


2019 yil 23 aprel: МАКТАБДА УКУВЧИЛАРНИНГ БУШ ВАКТИНИ УНУМЛИ УТКАЗИШ МАКСАДИДА "ЗАКОВАТ"УЙИНИ БУЛИБ УТДИ....


2019 yil 23 aprel: БУГУН МАКТАБДА "ТЕМИРБЕК ИЗДОШЛАРИ"НОМЛИ ТАДБИР БУЛДИ....


2019 yil 23 aprel: Бугун мен дарсларни кузатиш максадида тасвирий санъат фанига кирдим....


2019 yil 23 aprel: 6-А синфда техналогия дарси....


2019 yil 23 aprel: Мактабда "Яшил чирок"тадбири булиб утди....


2019 yil 23 aprel: "ФАРЗАНДИМГА КИТОБ СОВГА КИЛАМАН"ШИОРИ ОСТИДА КИТОБ МАРАФОНИ БУЛИБ УТДИ 18-19АПРЕЛДА....


2019 yil 16 aprel: Бугун мен 4-б синф укувчиларинг мехнат дарсига кирдим....


2019 yil 16 aprel: Бугун мен амалиет вактида укувчиларнинг чизган расмларини кирдим....


2019 yil 16 aprel: Бугун мен амалиет давомида 5-синф кизлари технология фанига кирдим....


2019 yil 15 aprel: Бугун мактабда йул харитаси буйича 10-синфлар утрасида ",жахолатга марифат билан "мавзусида тадбир булиб утди....


2019 yil 15 aprel: Бугун мен амалиет уташ учун мактабга бордим.мактабда мен бириктирилган синф журнали ва хужжатлари билан танишдим....


2019 yil 11 aprel: Мактаб семинарида кизлар бош кийим дуппи турлари мавзусида булиб утди....


2019 yil 11 aprel: Бугун амалий фанлар укитувчисига семинар булиб утди.Барча укитувчилар 45-мактабга семинарга бордик.Семинарда барча шайхонтохур туманида жойлашган барча укитувчилар фикр алмашдик....


2019 yil 10 aprel: Амалиет дааомида синф укувчилари билан музейга бордик...


2019 yil 10 aprel: "АМИР ТЕМИР"таваллуди муносабати билан 9-10 синф укувчилари музейга боришди....


2019 yil 10 aprel: БУГУН МАКТАБДА ОНА ТИЛИ УКИТУВЧИСИ КУРОЛОВА ЛОЛАХОН "АМИР ТЕМУР"ТАВАЛЛУДИГА багишланган тадбир утказди....


2019 yil 10 aprel: Бугун мактабимизда йул харитаси буйича олиб борилган ишлардан биржи 10А синф укувчилар жахон тиллари университетига боришди....


2019 yil 10 aprel: Амалиет давомида менга бириктирилган 7-А синф билан мактабдан ташкари дам олишни яьний маданий хордикни ташкиллаштириш буйича олиб борилган ишлар....


2019 yil 10 aprel: Бугун мен амалиет давомида дарс утишни урганиш максадида дарс тахлилига кирдим....


2019 yil 9 aprel: Бугун мактабга амалиет вактида мактаб укитувчилари хуждатлари ва мактаб ходимлари хужжатлари билан танишдим....


2019 yil 9 aprel: Бугун мен амалиет вактида 4-синф укувчилари билан техналогия дарсига кирдим....


2019 yil 5 aprel: Бугун мен дарс тахлили учун бошлангич синфларига кирдим....


2019 yil 5 aprel: Бугун мен 4-А синфиниг техналогия фанига кирдим.бахор булганлиги сабабли укувчилар гул ясашни урганишди....


2019 yil 5 aprel: Бугун мен дарслар тахлили учун бошлангич синфларига кирдим3-А синф нинг укиш дарсига кирдим .укувчиларга уйга вазифа учун шеър ё длаш берилган экан.укувчилар шеърларни едлаб келишган чиройли килиб айтиб беришди ....


2019 yil 5 aprel: Бугун мен дарс тахлили учун 7-Асинфнинг адабиет дарсига кирдим.дарс давомида укувчиларнинг фаолигини фанга канчалик кизикишини курди.укитувчи дарсда кандай методлардан фойдаланиб дарс утишини кузатдим....


2019 yil 5 aprel: Бугун мен амалиет уташ учун 141-мактабга бордим.Бугун 1-соат маънавият соати булди.Мен узимга бириктирилган синф билан дарс утдим....


2019 yil 4 aprel: Амалиет пайтида мен хам тадбирда иштирок этдим....


2019 yil 4 aprel: БУГУН МАКТАБДА ТЕХНАЛОГИЯ СЕМИНАР КУНИ МУНОСАБАТИ БИЛАН АМАЛИЙ ФАНЛАР БУЛМАЙДИ.шунинг учун апрел "эстетика "фанлари ойлиги хисобланади.Шу сабабли шайхонтохур туманида жойлашган барча мактаб АМАЛИЙ ФАНЛАР укитувчилари 324мактабда семинар булиб утди .Яний фан ойлиги очилиши булиб утди.Бу тадбирда 141...


2019 yil 3 aprel: БУГУН мен амалиет давомида техналогия фанига кирдим 6-А синф укувчи кизлари "Белдан кийиладиган кийим "мавзуси экан .Бунда укувчилар юбка тикишни ургандилар....


2019 yil 2 aprel: Мен бугун соат7:50да амалиёт уташ учун 141-умумтаълим мактабига бордим. Амалиёт вактида дарс тахлилига кирдим....


2019 yil 1 aprel: Апрел ойи мактабда Эстетика фан ойлиги булар экан.Бунда техналогия ,мусика,расм,тасвирий саьнат .ч.х.т.б фагларини уз ичига олади.Бунда хар бир фан укитувчилари очик дарслар утказади...


2019 yil 1 aprel: Дарс тахлили учун бугун мен 1-А синфининг Технология фанига кирдим....


2019 yil 1 aprel: 141-умумтаълим мактабида амалиет давомида мактаб кутубхонаси билан танишдим.Кутубхона катта ва еруг талабларга жавоб беради.Кутубхонада мактаб дарслигидан ташкари 1500 та бадиий адабиет бор экан.укувчилар дарсдан ташкари узлари ёктирган ё зувчининг асарларидан укийди.укитувчилар узлари ё ктирган аса...


2019 yil 1 aprel: Мен бугун соат 7:50да 141-умумтаълим мактабига амалиёт уташ учун бордим. Мактаб кутубхонаси билан танишдим ....


2019 yil 29 mart: 7-синф тасвирий санат фанига дарс тахлили учун кирдим....


2019 yil 29 mart: Мен бугун соат 7:50да амалиёт уташ учун 141-мактабга бордим. 141-мактабга Узбекистон жахон тиллари университетидан профессор укитувчилар келиб юкори синф укувчилари билан (Касб танлаш) буйича давра сухбат утказдилар....


2019 yil 29 mart: Жума-маънавият куни муносабати билан синфлар кесимида (ёшлар уртасида хукук бузарлик ва жиноятчиликни олдини олиш) мавзусида давра сухбати утказилди. (Балогат бекати) филми намойиш етилди....


2019 yil 28 mart: Мактабимизнинг 10 синф укувчилари "Халкаро таьлим ва мутахассислик кургазмаси"да фаол иштирок этишди....


2019 yil 28 mart: Мен бугун соат 7:50да амалиёт уташ учун 141-мактабга бордим. Мактабимиз рахбари 4-чорак бошланганлиги сабабли укувчиларни янги чорак билан табриклади ва аъло бахоларга укишини тилаб колди....


2019 yil 28 mart: Бугун амалиёт уташ учун 141-мактабга бордим. Мактаб рахбари Акбаров А.А. бошчилигида мактаб педагог ходимлари жамоаси билан "ПЕД Кенгаш" булиб утди....


2019 yil 27 mart: Мен бугун соат 7:50да 141-мактабга бордим. Мактабимиз психологи мактаб педагог ходимлари уртасида "Стресдан чикиш йуллари" тренинг утказди....


2019 yil 26 mart: Мен бугун соат 7:50да амалиёт уташ учун бордим. Билимлар беллашувиинг охирги боскичи булиб утди. 132-мактабга мактабимиз укувчиларини олиб бордим....


2019 yil 26 mart: Мен бугун 141-мактабга бордим.Амалиет уташ учун мактаб укувчилари яхши уринларни эгаллашди....


2019 yil 26 mart: Мен бугун соат 7:50да мактабга бордим. Укувчиларга таътилда билимлар беллашуви булиб утмокда. ...


2019 yil 20 mart: Угил болалар уртасида ош дамлаш буйича беллашув булиб утди....


2019 yil 20 mart: Мен бугун соат 7:50 да мактабга бордим. Мактабда варрак сайили булди. ЮКОРИ синф укувчилари ош мусобакаси булди.урин олган синфлар мукофатланди....


2019 yil 20 mart: Бугун мактабимизда Навруз байрами булди. Хар бир синф миллий таомлар таерлаб келишди. Хакамлар томонидан уринлар берилди....


2019 yil 19 mart: Мен бугун амалиет уташ учун соат 7-50 141-мактабга бордим. Амалиет пайтида менга маьсул укитувчи билан дарслар тахлили учун дарсларга кирдим.Мен дарсларда укитувчи кандай дарс Уитни ургандим...


2019 yil 18 mart: Бугун мен очик дарс тахлилига кирдим . 8-А синфда Одам анатомияси фанидан нерв система касаликлари мавзусида очик дарс булди....


2019 yil 18 mart: Бугун мен Физика фан укитувчиси Мирмахмудова Шахлонинг очик дарсига кирдим . 6-А синфда Физика фанидан очик дарс булди....


2019 yil 16 mart: Бугун мактабга 7:50бордим.Хар жума куни 1-соат манавият соати булади.Бугунги манавият соати маазуси Одам савдосига каршимиз .Бу мавзу юзасидан укувчиларга тушунчалар берилди.мавзуга оид видео ролик расмлар курсатилди.Мен 5-А синфига дарс кузатувига кирдим....


2019 yil 14 mart: Бугун мен мактабга 7-50бордим.мактабда бугун дарслар тахлилига кирдим.Она тили укитувчиси Куролова Л адабиет дарсига кирдим.мавзу Лутфий хаети ва ижоди дарс кизикарли савол жавобга бой булди мен бу укитувчидан малака дарс утиш методлари замонавий талаблар укитувчи компетентлигини ургандим.укитувчида...


2019 yil 14 mart: Бугун соат 7:50 мактабда бордим. Бугун мен мактабнинг бошлангич синф укувчилари ва укитувчиларнинг дарс утиш усулари билан танишдим....


2019 yil 14 mart: Бугун йул харитаси буйича мактабимизнинг юкори синфларида Вояга етмаганлар уртасида жиноятчилик ва хукукбузарликларнин олдини олиш мавзусида сухбат ва видео ролик намойиш килинди....


2019 yil 13 mart: Бугун 7:50 мактабга бордим. Технология фани укитувчисининг 7А синфи дарсга кирдим. Кизларга технология фанидан юбка тикиш ва бичиш мавзуси экан....


2019 yil 12 mart: Бугун 4-Асинфда технология фанидан дарс утдим.Мавзу" калдиргоч ясаш ".рангли когоздан ва картондан калдиргоч ясашни ургатдим....


2019 yil 12 mart: Бугун мен соат 7:50 мактабга бордим.март они киме,биалогия,батаника фанлари ойлиги булганлиги сабабли Батаника укитувчиси Эгамкулова Ф укитувчиси очик дарс утгазди.дарс тахлили ва кузатувига кирдим....


2019 yil 11 mart: Бугун мактабга 7-50 бордим.эрталаб йигилиш булди укувчилар давлат матхиясини баралла овозда куйлашди.Дарс бошланди.мен бугун ботаника фанига назорат дарс тахлилига кирдим.Укитувчи Махмудова Фарангиз дарсда Акт дан фойдаланиб дарс утди .Укитувчи дарс укиш давомида замонавий методлар давлат стандартл...


2019 yil 9 mart: Бугун мактабда дарс жараенларини кузатишга кирдим.Мактабнинг фахрий ва малакали укитувчиларининг дарс утиш жараени малакали,кандай дарс утиши кайси методлардан фойдаланиши билиш максадида эдим .Дарслар мофакиятли утди.дарс жараенидан хулосаларим коникарли куп нарсаларни ургандим.укитувсм маданияти к...


2019 yil 7 mart: Бугун мактабда 8-март байрами муносабати билан "Аёлга тазим"номли байрам тадбири булиб утди.Байрамда юкори синф укувчилари фаол иштирок этишди.Фаол укувчилар такдирланди.Тадбирда укитувчиларни кутилмаган саволлар лол колдирди.Байрам аёл укитувчиларига кутилмаган совгалар билан хурсандчилигига яхши к...


2019 yil 6 mart: Бугун мен Тасвирий саньат ва расм дарсларига кузатиш ва назорат учун кирдим.Бу дарсларга киришимдан максад дарс утишни урганиш укитувчи дарсда кандай методлардан фойдаланиб дарс утишини ,укувчиларни бахолаш мезонлари,хамма укквчиларга вакт ажратиш уларга этибор юеришни ургандим. Укувчилар Бахор р...


2019 yil 5 mart: Бугун мактабда 5-6-7-синфлар уртасида "Йул харитаси"буйича "Заковат","Билимдон укувчи"тадбири булиб утди.Бу тадбирда укувчиларнинг узлаштирилган билими ,тезкор чакконликлари синаб курилди.уйинда ютган гурух укувчиларни такдрланди.Мактабда бундай тадбирлар ,уйинлар купрок булса укувчилар билими чахрл...


2019 yil 4 mart: Мактабда эрталаб соат 7-45укувчилар йигилди ва давлат мадхиясини куйлашди.Мактаб рахбари укувчиларни яьна янги укув хафта билан табриклади.Бу хафтада булиб утадиган байрам тадбирига хар бир синф деворий газета таерлаши керак.укувчилар дарсга кеч колмаслиги ,дарсларда фаол катнашиши айтилди.менг...


2019 yil 2 mart: Вактни таксимлаш,АКТдан фойдаланиш расм таркатмалардан фойдаланиш. Кургазмали куролларидан фойдаланиб дарс утиш....


2019 yil 27 fevral: Muassasa ichki tartib qoidalari bilan tanishdim.DTS javob beradi. Mi‘yori xujjatlar bilan tanishdim....

дарс кузатуви

Бугун мен 4-б синф укувчиларинг мехнат дарсига кирдим.