Pedagogik amaliyot

ning amaliyot bo`yicha portfoliosi

Dars jarayoni
Topshiriq:
Dars jarayoni

2019 yil 12 noyabr: Óquvchilar bilan tadbirlar ótkazildi....


2019 yil 12 noyabr: Darsdan tashqari óquvchilar bilan tógaraklar tashkil qildim. Darsning samaradirligini oshirish maqsadida óyin tarzida olib bordim....


2019 yil 12 noyabr: Dars jarayonini olib bordim. Óquvchilar bilan savol javob ótkazdim....


2019 yil 12 noyabr: 10 sinflarda dars jarayonini olib bordim. Óquvchilarning faolligini oshirish maqsadida "shashka" metodidan foydalandim....


2019 yil 12 noyabr: 8 sinflarda dars jarayonini olib bordim. Óquvchilarga yangi mavzuni tushuntirib berdim....


2019 yil 12 noyabr: Sinfdan tashqari óquvchilarning faolligini oshirish maqsadida har xil tadbirlar ótkazildi. Tadbirda qatnashib ma'naviy hordiq oldim....


2019 yil 12 noyabr: 10 sinflarga dars jarayonini olib bordim. Óquvchilarda ótilgan mavzu yuzasidan savol javob ótkazdim....


2019 yil 12 noyabr: Óquvchi qizlarga ma'naviyat soati ótkazildi. Unda qizlarga erta turmush qurushning salbiy oqibatlari haqida ma'lumotlar berildi. Bu yiĝilishda ózimga kerakli ma'lumotlarni oldim....


2019 yil 12 noyabr: Dars jarayonini olib bordim har bir óquvchi bilan individual tarzda ish olib bordim....


2019 yil 12 noyabr: 11 sinflarda dars jarayonini olib bordim. Ówuvchilarning darsga tayyorlanganlik darajalarini bilib oldim....


2019 yil 12 noyabr: 8 sinflarda dars jarayonini olib bordim. Metodlardan foydalanib dars olib bordim....


2019 yil 12 noyabr: 10 sinflarda dars jarayonini olib bordim. Óquvchilar bilan savol javob ótkazdim....


2019 yil 2 noyabr: Dars jarayonini samarali va tushunarli ótish maqsadida oquvchilarni qiziqishlaridan kelib chiqib psixologik treningdan boshladim. Trening mavzusi óquvchilarni darsga qiziqishini ortrshda juda ham katta yordam berdi....


2019 yil 2 noyabr: 8 sinflarga dars ótdim. Óquvchilar bilan ótilgan mavzuni mustahkamlab oldim. Yangi mavzuni klaster metodi orqali yoritib berdim....


2019 yil 2 noyabr: 9 sinflarga dars jarayonini olib bordim. Darsga qóyiladigan zamonaviy talablar bilan ótish maqsadida metodlar bilan dars ótdim. Haqiqat va yolĝon metodidan foydalanib yangi mavzuni mustahkamlab oldim....


2019 yil 2 noyabr: 10 sinflarga dars ótdim. Ularga yangi mavzuni kórgazmali qurollar bilan tushuntirib berdim. Mavzu yuzasdan savol javob ótkazib óquvchilarni baholadim. ...


2019 yil 2 noyabr: 9 sinflarda dars jarayonini olib bordim. Ótilgan mavzuni test yordamida qay darajada ózlashtirganlarini bilib oldim. Har xil metodlar bilan yangi mavzuni tushuntirib berdim. Mustahkamlash maqsadida blits savollar ótkazdim....


2019 yil 2 noyabr: 11 b sinflada dars ótdim. Ótilgan mavzu yuzasidan savol javob ótkazdim. Har bir óquvchi bilan individual tarzda ish olib bordim. Óquvchilarga yangi mavzuni tushuntirib berdim....


2019 yil 29 oktyabr: Chorshanba metod kunimda maktabdagi pedagog óqituvchilarning dars faoliyatini kuzatish maqsadida dars tahliliga kirdim. Tahlil jarayonida ózimga kerakli bólgan bor qancha ma'lumotlarga ega bóldim....


2019 yil 28 oktyabr: 10 sinflarda organik kimyo fanidan dars olib bordim. Óquvchilar bilan "kim kóp topish" metodi orqali savol javob ótkazdim. Óquvchilarni darsga bólgam qiziqishlarini ortirish maqsadida dars davomida raĝbatlantirib bordim....


2019 yil 28 oktyabr: 11 sinflarda dars jarayonini olib bordim. Darsni óyin tarzida ótkazib óquvchilarnong faolligini oshordim....


2019 yil 28 oktyabr: 11 sinflarda dars ótdim. Óquvchilarga dars mavzusini tushuntirib berdim. Ven diagrammasi asosida ótgan mavzu va yangi mavzuni óxshash va óxshamaydigan jihatlarini órgatdim....


2019 yil 28 oktyabr: 10 sinflarda organik kimyo fanidan dars olib bordim. Óquvchilar bilan yakka va ommaviy tartibda ish olib bordim. Har bir óquvchining darsga tayyorlanganlik darajalarini órgandim. Óquvchilarni faolligini oshirish maqsadida dars davomida raĝbatlantirib bordim....


2019 yil 28 oktyabr: 11 sinflarda dars olib bordim. Umumiy kimyo fanidan ótilgan mavzular kesimida savol javob ótkazdim. Óquvchilar dars davomida ózlari bilganlaricha faol qatnashishdi....


2019 yil 25 oktyabr: 10 sinflarda dars ótdim. Ótilgam mavzu yuzasidan óquvchilar bilan savol javob ótkazdim. Yangi mavzuni tushuntirib berdim. Óquvchilarni baholarini e'lon qilib darsni yakunladim....


2019 yil 25 oktyabr: 9 sinflarda dars jarayonini olib bordim. Ótgan mavzu yuzasida "afsona va haqiqat " metodidan foydalanib óquvchilarning dars tayyorlanganlik darajasini bilib oldim. Har bir óquvchi bilan individual shuĝullandim....


2019 yil 25 oktyabr: 11 sinflarda dars olib bordim. Klaster metodidan foydalanib ótgan mavzuga tayyorlanganliklarini tekshirib oldim. "Avagadro qonuni va undan kelib chiqadigan xulosalar" mavzusini yoritib berdim. Har bir óquvchilar bilan savol javob ótkazib, baholab bordim. ...


2019 yil 25 oktyabr: 10 sinflada organik kimyo fanidan dars ótdim. Unda " Tóyingan uglevodorodlar" mavzusini óquvchilarga tushuntirib berdim. Tóyingan uglevodoridlarga nimalar kirishini va qanday maqsadlarda qóllanilishi haqida ma'lumot berdim. ...


2019 yil 24 oktyabr: 9 sinflarga "Tuzlarning gidroliziga ta' sir etuvchi omillar" mavzusida dars ótdim. Har bir óquvchilarning darsga tayyor yoki tayyor emasliklarini órgandim. ...


2019 yil 24 oktyabr: 8 sinflada dars olib bordim. Ótilgan mavzu yuzasidan har bir óquvchi bilan individual ishlab savol javob ótkazdim. Óquvchilarning ruhiyatini kótarish maqsadida dars davomida raĝbatlantirob bordim....


2019 yil 22 oktyabr: 9 sinflarga dars ótdim. Tuzlar gidrolizi mavzusini yoritib berdim. Yaxshi tushunmagan óquvchilarga óz tengdoshlaridan órganishi maqsadida blits savollar ótkazdim. Óquvchilarni guruhga bólib krasvord tarqatma materiallarini berdim...


2019 yil 22 oktyabr: 8sinflarga dars ótdim ularga "Energetik poĝonachalar" mavzusini kórgazmali qurollardan foydalanib yoritib bordim. Darsda óquvchilar bilan savol javob tarzida ótkazdim. Óquvchilarning óqishga qiziqishlarini oshirish maqsadida faol qatnashganlarni raĝbatlantirib...


2019 yil 22 oktyabr: 10sinflarda organik kikyo fanidan organik moddalar bilan yanada yaqinroq tanishtirish maqsadida óquvchilarga kórgazmalibqurollarda dars ótdim. Ularga an'anaviy darslarga qaraganda noan'anaviy darslar yoqishini va shu metod yordamida óquvchilar bilimlarini osonroq ózlashtirib...


2019 yil 22 oktyabr: 8 sinf óquvchilariga dars ótdim. Ularga har xil kórgazmali qurollarda darsni tushuntirib ótdim. Óquvchilarni qaysi fanlarga qiziqishlari va hayotdagi maqsadlariga qiziqdim. Dars kórgazmali qurolar bilan samarali ótdi....


2019 yil 18 oktyabr: 11a sinfga dars ótdim óquvchilarning har biri bilan yakka tartibda ish olib bordim. Ularda kimyo faniga qiziqish uyĝotishga harakat qildim. Kimyo fanini boshqa fanlar bilan ham boĝliq ekanligini tushunyirib berdim....


2019 yil 17 oktyabr: 11 sinflarga dars ótdim. Óquvchilarga masala mashq va tenglamalar qanday yozilishi va javoblari qanday kelib chiqishini órgatdim. Har bir óquvchi bilan individual ishlashga harakat qildim....


2019 yil 17 oktyabr: Darsdan bósh vaqtlarimda dars ótishning zamonaviy va an'anaviy turlarini órganish maqsadida ingliz tili darsiga tahlilga kirdim. 6 a-sinf. Dars boshlandi. Óqituvchi óquvchilar bilan salomlashdi va xona tozaligiga e'tibor berdi. Navbatchi óquvchidan óquvchilarning d...


2019 yil 17 oktyabr: Dars ishlanmasiga oid barcha ma'lumotlarni oldim. Har bir dars uchun dars ishlanmasi (kanspekt) ni tuzdim. Unda qanday qoida va tartiblar bólishini órgandim. Har bir darsni maqsadi, vazifalari va kampetensiyalar bolishini bilib oldim...


2019 yil 17 oktyabr: Maktab ichki tartib qoidalari bilan tanishdim. Pedagog hodimlari bilan yaqindan hamkorlikda yillik taqvim mavzu ish rejasini tuzdim har bir sinfga alohida alohida mavzular ketma ketligi haqida ma'lumotlar topladim....


2019 yil 16 oktyabr: 10sinflarda organik kimyo darsi. Izomeriya mavzusi. Óquvchilarga organik birikmalarga nimalar kirishi haqida ma'lumot berdim. Izomeriyani tushuntirib berdim. Óquvchilarga qanday dars jarayoni qiziq bólishini órgandim....


2019 yil 15 oktyabr: Dars jarayonlarida óquvchilarning har biri bilan yakka tartibda ishlari olib bordim. Har bir óquvchilarning qiziqishlari bilan tanishib ularga qanday dars turlari yoqishi haqida ma'lumotga ega bóldim....


2019 yil 15 oktyabr: 7b- sinfga dars ótildi ularda kimyo faniga qiziqishlarini yanada kuchaytirish maqsadida yonar qól tajribasini ótkazdim. Ularning hayrati va tajribalarga yanada qiziqishlari ortdi....


2019 yil 15 oktyabr: 11 sinfda dars olib bordim. Ularning har birini darsga bólgan qiziqishlarini órgandim. Atom tuzilishi mavzusida bir qancha ma'lumotlar berib ótdim. ...


2019 yil 12 noyabr: 19-maktab pedagogik hodimlari bilan yaqindan tanishdim. Ulardan ózimga kerakli bóladigan bir qancha ma'lumotlarni oldim. Har bir pedagog menda yaxshi ta'surot qoldirdi. Ularning axil inoqlikda ish olib borishlarini kórib havasim ortdi. Dars jadvali bilan tanishdim....


2019 yil 9 oktyabr: 7 sinflarda qiziqarli tajribalar ótkazib beridm. Óquvchilarda kimyo faniga yanada qiziqish uyĝotdim....


2019 yil 9 oktyabr: 11 sinflarda davriy sistema va davriy qonun mavzusini yoritb berdim. Óquvchilarda kimyo fani haqida chuqurroq ma'lumot berdim....


2019 yil 9 oktyabr: 10 sinflarda organik kimyo darsidan o'quvchilarga kerakli ma'lumotlarni berdim va ularning kimyo darsidagi bilimlari qay darajada ekanligini aniqladim...


2019 yil 9 oktyabr: Maktab ichki qoidalari va undagi pedagog hodimlar bilan yaqindan tanishdim. 7 sinf o'quvchilarining dars jarayonini tahlil qildim....

Dars jarayoni

7b- sinfga dars ótildi ularda kimyo faniga qiziqishlarini yanada kuchaytirish maqsadida yonar qól tajribasini ótkazdim. Ularning hayrati va tajribalarga yanada qiziqishlari ortdi.