Ilmiy maqolalar

MATEMATIKA FANINI O‘QUVCHILAR FIKRLASH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHDAGI O‘RNI

Abduvahobov_Chirchiq_tezis_12.2021.pdf

published at: “Tabiiy-ilmiy fanlarni o‘qitishda fundamental va amaliy yondashuvlar” mavzusida ilmiy-nazariy anjuman materiallari,
published year: 2021 ,
post date: 2022 yil 11 yanvar