Ilmiy maqolalar

Infiormatika o`qitish metodikasi: Natijalar 1-12 (jami 63 tadan)