Ilmiy maqolalar

Geografiya o`qitish metodikasi: Natijalar 1-8 (jami 8 tadan)