Ilmiy kengash

Toshkent davlat pedagogika universiteti huzuridagi fan doktori ilmiy darajasini beruvchi ilmiy kengash Kengash shifri DSc.27.06.2017.Ped.26.01 Toshkent davlat pedagogika universiteti huzuridagi DSc.27.06.2017.Ped.26.01 raqamli ilmiy kengashga quyidagi ixtisosliklar bo’yicha pedagogika fanlari bo`yicha falsafa doktori (PhD) xamda pedagogika fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiyalar himoyasini o’tkazishga ruxsat berilgan: - 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi va tarixi. Ta`limda menejment. - 13.00.02 –Ta`lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi. - 13.00.03 – Maxsus pedagogika. - 13.00.06 – Elektron ta`lim nazariyasi va metodikasi.

Fan doktorlari ro`yxati

Toshkent davlat pedagogika universitetida faoliyat olib borayotgan fan doktorlari to‘g‘risida ma’lumot

Шифр ученого совета по присвоению ученой степени доктора наук

Шифр ученого совета по присвоению ученой степени доктора наук 16.07.2013.Ped.04.01. Ученому совету 16.07.2013.Ped.04.01 при ТГПУ имени Низами разрешено проводить защиту диссертаций на соискание ученой степени доктора наук по специальностям: - 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi va tarixi. Ta`limda menejment. - 13.00.02 –Ta`lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi. - 13.00.07 – Aniq va tabiiy fanlarni o’qitish metodikasi. - 13.00.08 – Kasb-hunar ta`limi nazariyasi va metodikasi (pedagogika fanlari bo’yicha) Shuningdek, O’zbekiston Respublikasi Oliy Attestatsiya Komissiyasining “Fan doktori ilmiy darajasini beruvchi ilmiy kengash to’g’risidagi nizom”ining 2 bob 14-21 bandlariga asosan Nizomiy nomidagi TDPU huzuridagi kengash asosida - 13.00.03 – Maxsus pedagogika. - 13.00.06 – Elektron ta`lim nazariyasi va metodikasi. - 13.00.05 – Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o`qitish metodikasi (pedagogika fanlari bo’yicha). ixtisosliklari bo’yicha o’rnatilgan tartibda bir martalik ilmiy kengash tuzishga ruxsat berilgan.6.07.2013.Ped.04.01 Toshkent davlat pedagogika universiteti huzuridagi 16.07.2013.Ped.04.01 raqamli ilmiy kengashga quyidagi ixtisosliklar bo’yicha fan doktori ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiyalar himoyasini o’tkazishga ruxsat berilgan: - 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi va tarixi. Ta`limda menejment. - 13.00.02 –Ta`lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi. - 13.00.07 – Aniq va tabiiy fanlarni o’qitish metodikasi. - 13.00.08 – Kasb-hunar ta`limi nazariyasi va metodikasi (pedagogika fanlari bo’yicha) Shuningdek, O’zbekiston Respublikasi Oliy Attestatsiya Komissiyasining “Fan doktori ilmiy darajasini beruvchi ilmiy kengash to’g’risidagi nizom”ining 2 bob 14-21 bandlariga asosan Nizomiy nomidagi TDPU huzuridagi kengash asosida - 13.00.03 – Maxsus pedagogika. - 13.00.06 – Elektron ta`lim nazariyasi va metodikasi. - 13.00.05 – Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o`qitish metodikasi (pedagogika fanlari bo’yicha). ixtisosliklari bo’yicha o’rnatilgan tartibda bir martalik ilmiy kengash tuzishga ruxsat berilgan.

 

 

 

ИБРАГИМОВА ГУЛСАНАМ НЕМАТОВНА:

ИНТЕРФАОЛ ЎҚИТИШ МЕТОДЛАРИ ВА ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ АСОСИДА ТАЛАБАЛАРНИНГ КРЕАТИВЛИК ҚОБИЛИЯТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

13.00.01 – Педагогика назарияси ва тарихи. Таълимда менежмент ПЕДАГОГИКА ФАНЛАРИ БЎЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD) ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ

Шифр ученого совета по присвоению ученой степени доктора наук

Шифр ученого совета по присвоению ученой степени доктора наук 16.07.2013.Ped.04.01. Ученому совету 16.07.2013.Ped.04.01 при ТГПУ имени Низами разрешено проводить защиту диссертаций на соискание ученой степени доктора наук по специальностям: - 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi va tarixi. Ta`limda menejment. - 13.00.02 –Ta`lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi. - 13.00.07 – Aniq va tabiiy fanlarni o’qitish metodikasi. - 13.00.08 – Kasb-hunar ta`limi nazariyasi va metodikasi (pedagogika fanlari bo’yicha) Shuningdek, O’zbekiston Respublikasi Oliy Attestatsiya Komissiyasining “Fan doktori ilmiy darajasini beruvchi ilmiy kengash to’g’risidagi nizom”ining 2 bob 14-21 bandlariga asosan Nizomiy nomidagi TDPU huzuridagi kengash asosida - 13.00.03 – Maxsus pedagogika. - 13.00.06 – Elektron ta`lim nazariyasi va metodikasi. - 13.00.05 – Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o`qitish metodikasi (pedagogika fanlari bo’yicha). ixtisosliklari bo’yicha o’rnatilgan tartibda bir martalik ilmiy kengash tuzishga ruxsat berilgan.6.07.2013.Ped.04.01 Toshkent davlat pedagogika universiteti huzuridagi 16.07.2013.Ped.04.01 raqamli ilmiy kengashga quyidagi ixtisosliklar bo’yicha fan doktori ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiyalar himoyasini o’tkazishga ruxsat berilgan: - 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi va tarixi. Ta`limda menejment. - 13.00.02 –Ta`lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi. - 13.00.07 – Aniq va tabiiy fanlarni o’qitish metodikasi. - 13.00.08 – Kasb-hunar ta`limi nazariyasi va metodikasi (pedagogika fanlari bo’yicha) Shuningdek, O’zbekiston Respublikasi Oliy Attestatsiya Komissiyasining “Fan doktori ilmiy darajasini beruvchi ilmiy kengash to’g’risidagi nizom”ining 2 bob 14-21 bandlariga asosan Nizomiy nomidagi TDPU huzuridagi kengash asosida - 13.00.03 – Maxsus pedagogika. - 13.00.06 – Elektron ta`lim nazariyasi va metodikasi. - 13.00.05 – Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o`qitish metodikasi (pedagogika fanlari bo’yicha). ixtisosliklari bo’yicha o’rnatilgan tartibda bir martalik ilmiy kengash tuzishga ruxsat berilgan.

 

 

 

25 September

ИБРАГИМОВА ГУЛСАНАМ НЕМАТОВНА:

ИНТЕРФАОЛ ЎҚИТИШ МЕТОДЛАРИ ВА ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ АСОСИДА ТАЛАБАЛАРНИНГ КРЕАТИВЛИК ҚОБИЛИЯТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

13.00.01 – Педагогика назарияси ва тарихи. Таълимда менежмент ПЕДАГОГИКА ФАНЛАРИ БЎЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD) ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ

25 September

Call markaz:

(+998) 71 2024421

Email:

info@tdpu.uz

Manzil:

Toshkent shahri, Chilonzor tumani Bunyodkor ko`chasi 27 uy.