O`quv-me`yoriy hujjatlar5110100 - Matematika o`qitish metodikasi


1. Xujjat turi : Malaka talablari Kiritdi : Dottoev S.X.     Sana: : 2020 йил 31 октябрь, 15:26:48

Nomlanishi : 5110100-Математика ва информатикаМТ 2020.pdf

DONWLOAD FILE1. Xujjat turi : O`quv rejalari Kiritdi : Dottoev S.X.     Sana: : 2020 йил 31 октябрь, 15:25:50

Nomlanishi : 5110100-Математика ва информатика 2020.PDF

DONWLOAD FILE1. Xujjat turi : Fan dasturlari Kiritdi : Rashidova Z.K.     Sana: : 2020 йил 31 октябрь, 16:27:08

Nomlanishi : 3.04-Компьютер графикаси ва веб дизайн-2020.PDF

DONWLOAD FILE2. Xujjat turi : Fan dasturlari Kiritdi : Rashidova Z.K.     Sana: : 2020 йил 31 октябрь, 16:26:32

Nomlanishi : 3.03-Эхтимоллар 2020.PDF

DONWLOAD FILE3. Xujjat turi : Fan dasturlari Kiritdi : Rashidova Z.K.     Sana: : 2020 йил 31 октябрь, 16:25:10

Nomlanishi : 3.02-функ анализ 2020.PDF

DONWLOAD FILE4. Xujjat turi : Fan dasturlari Kiritdi : Rashidova Z.K.     Sana: : 2020 йил 31 октябрь, 16:24:36

Nomlanishi : 3.01-Элементар математика 2020.PDF

DONWLOAD FILE5. Xujjat turi : Fan dasturlari Kiritdi : Rashidova Z.K.     Sana: : 2020 йил 31 октябрь, 16:24:13

Nomlanishi : 2.11-Информатика ўқит.мет-2020.PDF

DONWLOAD FILE