O`quv-me`yoriy hujjatlar5110500 - Geografiya о`qitish metodikasi


1. Xujjat turi : Malaka talablari Kiritdi : Dottoev S.X.     Sana: : 2020 йил 31 октябрь, 15:36:46

Nomlanishi : 5110500_География_ва_ИБА_малака_талаблари_2020_йил_1_курс.PDF

DONWLOAD FILE1. Xujjat turi : O`quv rejalari Kiritdi : Dottoev S.X.     Sana: : 2020 йил 31 октябрь, 15:36:18

Nomlanishi : 5110500-География ва иктисодий билим асослари 2020.PDF

DONWLOAD FILE1. Xujjat turi : Fan dasturlari Kiritdi : Rashidova Z.K.     Sana: : 2020 йил 2 ноябрь, 11:28:49

Nomlanishi : 3.05-Жаҳон иқтисодиёти ва ҳалқаро иқтисодий муносабатлар 2020.pdf

DONWLOAD FILE2. Xujjat turi : Fan dasturlari Kiritdi : Rashidova Z.K.     Sana: : 2020 йил 2 ноябрь, 11:28:30

Nomlanishi : 3.04-Молия,солиқ 2020.PDF

DONWLOAD FILE3. Xujjat turi : Fan dasturlari Kiritdi : Rashidova Z.K.     Sana: : 2020 йил 2 ноябрь, 11:27:31

Nomlanishi : 3.03-микроиқтисодиёт ва макроиқтисодиё 2020.PDF

DONWLOAD FILE4. Xujjat turi : Fan dasturlari Kiritdi : Rashidova Z.K.     Sana: : 2020 йил 2 ноябрь, 11:27:12

Nomlanishi : 3.02-Аҳоли ва Иқт Гоеог асослари 2020.pdf

DONWLOAD FILE5. Xujjat turi : Fan dasturlari Kiritdi : Rashidova Z.K.     Sana: : 2020 йил 2 ноябрь, 11:26:57

Nomlanishi : 3.01-топонимика. географиядан масалалар 2020.pdf

DONWLOAD FILE