O`quv-me`yoriy hujjatlar
1. Yo`nalish : Maktab menejmenti
Xujjat turi : Malaka talablari Kiritdi : Dottoev S.X.     Sana: : 2020 йил 2 ноябрь, 10:08:16

Nomlanishi : 5611700-Maktab menejmenti malaka talab-2020.pdf

DONWLOAD FILE2. Yo`nalish : 5112700 - Maktabgacha ta'lim psixologiyasi va pedagogikasi
Xujjat turi : Malaka talablari Kiritdi : Dottoev S.X.     Sana: : 2020 йил 2 ноябрь, 10:06:24

Nomlanishi : 5112700-Мактабгача таълим ПП MT2020.pdf

DONWLOAD FILE3. Yo`nalish : 5112700 - Maktabgacha ta'lim psixologiyasi va pedagogikasi
Xujjat turi : Malaka talablari Kiritdi : Dottoev S.X.     Sana: : 2020 йил 2 ноябрь, 10:05:07

Nomlanishi : 5112700_Мактабгача_таълим_психологияси_ва_педагогикаси2020.PDF

DONWLOAD FILE4. Yo`nalish : 5112100 - Mehnat ta`limi
Xujjat turi : Malaka talablari Kiritdi : Dottoev S.X.     Sana: : 2020 йил 2 ноябрь, 09:50:22

Nomlanishi : 5112100-технологик таълимМТ2020.pdf

DONWLOAD FILE5. Yo`nalish : 5112000 - Jismoniy madaniyat
Xujjat turi : Malaka talablari Kiritdi : Dottoev S.X.     Sana: : 2020 йил 31 октябрь, 16:42:58

Nomlanishi : Малака талаблари 5112000-ЖМ бакалавриат 2020 й.pdf

DONWLOAD FILE1. Yo`nalish : Maktab menejmenti
Xujjat turi : O`quv rejalari Kiritdi : Dottoev S.X.     Sana: : 2020 йил 2 ноябрь, 10:17:11

Nomlanishi : 5611700-Мактаб менежменти2020.PDF

DONWLOAD FILE2. Yo`nalish : 5111250 - Rodnoy yazik i literatura (russkiy yazik i literatura v inoyazichnix gruppax)
Xujjat turi : O`quv rejalari Kiritdi : Dottoev S.X.     Sana: : 2020 йил 2 ноябрь, 09:56:14

Nomlanishi : 5112500-Узга тилли гурухларда рус тили2020.PDF

DONWLOAD FILE3. Yo`nalish : 5112100 - Mehnat ta`limi
Xujjat turi : O`quv rejalari Kiritdi : Dottoev S.X.     Sana: : 2020 йил 2 ноябрь, 09:51:01

Nomlanishi : 5112100-Технологик таълим2020.PDF

DONWLOAD FILE4. Yo`nalish : 5111900-Defektologiya (surdopedagogika)
Xujjat turi : O`quv rejalari Kiritdi : Dottoev S.X.     Sana: : 2020 йил 31 октябрь, 16:37:13

Nomlanishi : 5111900-Дефектология (Сурдопедагогика) 2020.PDF

DONWLOAD FILE5. Yo`nalish : 5111900-Defektologiya (oligofrenopedagogika)
Xujjat turi : O`quv rejalari Kiritdi : Dottoev S.X.     Sana: : 2020 йил 31 октябрь, 16:35:57

Nomlanishi : 5111900-Дефектология (Олигофренопедагогика) 2020.PDF

DONWLOAD FILE1. Yo`nalish : Maktab menejmenti
Xujjat turi : Fan dasturlari Kiritdi : Rashidova Z.K.     Sana: : 2020 йил 2 ноябрь, 16:10:43

Nomlanishi : 3.07-ижтимоий пед псих 2020.pdf

DONWLOAD FILE2. Yo`nalish : Maktab menejmenti
Xujjat turi : Fan dasturlari Kiritdi : Rashidova Z.K.     Sana: : 2020 йил 2 ноябрь, 16:10:21

Nomlanishi : 3.06-БОЛАЛАРНИ МАКТАБГА ТАЙЁРЛАШ 2020.pdf

DONWLOAD FILE3. Yo`nalish : Maktab menejmenti
Xujjat turi : Fan dasturlari Kiritdi : Rashidova Z.K.     Sana: : 2020 йил 2 ноябрь, 16:09:58

Nomlanishi : 3.05-МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МЕНЕЖМЕНТИ 2020.pdf

DONWLOAD FILE4. Yo`nalish : Maktab menejmenti
Xujjat turi : Fan dasturlari Kiritdi : Rashidova Z.K.     Sana: : 2020 йил 2 ноябрь, 16:09:38

Nomlanishi : 3.04-МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМДА НЕЙРОПЕДАГОГИКА 2020.pdf

DONWLOAD FILE5. Yo`nalish : Maktab menejmenti
Xujjat turi : Fan dasturlari Kiritdi : Rashidova Z.K.     Sana: : 2020 йил 2 ноябрь, 16:09:10

Nomlanishi : 3.03-МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМДА ПЕДАГОГИКА ДИАГНОСТИКА ВА КОРРЕКЦИЯ 2020.pdf

DONWLOAD FILE