Aholini ro‘yxatga olish-2023

13 yanvar 2022 yil

     Aholini ro‘yxatga olish hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, aholi bandligi, ayollar va bolalar salomatligini yaxshilash va oilalarga yordam ko‘rsatish bo‘yicha dasturlarni manzilli ishlab chiqishda axborot tarzida foydalaniladi.Aholi sonini ishonchli hisoblash bo‘yicha rasmiy statistika tizimida asosiy rol o‘naydi.

To`liq o`qish 13 yanvar

elonlar

Aholini ro‘yxatga olish-2023

13 yanvar 2022 yil

     Aholini ro‘yxatga olish hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, aholi bandligi, ayollar va bolalar salomatligini yaxshilash va oilalarga yordam ko‘rsatish bo‘yicha dasturlarni manzilli ishlab chiqishda axborot tarzida foydalaniladi.Aholi sonini ishonchli hisoblash bo‘yicha rasmiy statistika tizimida asosiy rol o‘naydi.

To`liq o`qish 13 yanvar

elonlar

Aholini ro‘yxatga olish-2023

13 yanvar 2022 yil

     Aholini ro‘yxatga olish hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, aholi bandligi, ayollar va bolalar salomatligini yaxshilash va oilalarga yordam ko‘rsatish bo‘yicha dasturlarni manzilli ishlab chiqishda axborot tarzida foydalaniladi.Aholi sonini ishonchli hisoblash bo‘yicha rasmiy statistika tizimida asosiy rol o‘naydi.

To`liq o`qish 13 yanvar

elonlar

elonlar

Aholini ro‘yxatga olish-2023

13 yanvar 2022 yil

     Aholini ro‘yxatga olish hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, aholi bandligi, ayollar va bolalar salomatligini yaxshilash va oilalarga yordam ko‘rsatish bo‘yicha dasturlarni manzilli ishlab chiqishda axborot tarzida foydalaniladi.Aholi sonini ishonchli hisoblash bo‘yicha rasmiy statistika tizimida asosiy rol o‘naydi.

To`liq o`qish 13 yanvar

elonlar

elonlar