Biologiya kafedrasi

Kafedrada biologiya o‘qitish metodikasi fanidan tashqari darvinizm, genetika va seleksiya asoslaridan ham talabalarga bilim berilishi e’tiborga olinib, u O‘zbekiston Xalq ta’limi vazirligining buyrug‘iga binoan 1987 yildan boshlab Biologiya va uni o‘qitish metodikasi deb nomlandi.

1961-yil Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika institutida Biologiya o‘qitish metodikasi kafedrasi tashkil etilganligi bir tomondan yuqori malakali metodist olimlarni tayyorlashda, ikkinchi tomondan biologiyani o‘qitishdagi turli mavzular bo‘yicha ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishga imkon yaratdi.
Biologiya o‘qitish metodikasi kafedrasi faqat O‘zbekiston uchun emas, balki qardosh Qozog‘iston, Turkmaniston, Tojikiston, Qirg‘iziston respublikalari uchun ham ko`plab yuqori malakali metodist olimlar- fan nomzodlarini yetishtirib berdi.
Mustaqillik yillarida Respublika metodistlarining diqqat e`tibori o‘quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish masalasiga qaratildi. J.Tolipova darslarni xilma xillashtirish, noan`anaviy darslar (seminar, konferensiya, muammoli munozaralar) o‘tkazish o‘quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirishda, mustaqilligini rivojlantirishda, puxta bilim egallashlarida katta rol o‘ynashini ko‘rsatib berdi. Bu o‘rinda biologiyadan noan`anaviy darslar o‘tkazishga (hamkorlikda o‘qitish konferensiya darslari modulli ta`lim va h.k) qaratildi.
O‘zbek biolog olimlari botanik, fiziologik, biologik atamalarning izohli lug‘atini tuzishga muvaffaq bo‘ldilar. (A.Zikiryayev, S.S.Fayzullayev).
Kafedra professor-o‘qituvchilari tomonidan umumiy o‘rta ta`lim maktablari uchun ko‘plab darslik va metodik qo‘llanmalar yaratilmoqda. Ulardan T.I. Is'hoqov tomonidan chop etilgan “Maktab o‘quv tajriba uchastkasida zoologiyadan amaliy mashg‘ulotlar” (Tashkent: O‘qituvchi, 1964); «Mahalliy materiallardan umumiy biologiya kurslarida foydalanish» A. T. G‘ofurov (Tashkent: O‘qituvchi, 1970); “Metodikaning politexnik ta`limdagi ayrim muammolari” S. K. Xabirova (Tashkent: O‘qituvchi, 1974); «Maktab biologiya kursida tabiatni muhofaza qilish tushunchalarini shakllantirish» A. T. G‘ofurov, O. Nosirov (Tashkent: O‘qituvchi, 1984); «Botanikadan ekskursiyalarni tashkil etish va o‘tkazish metodikasi» M. M. Mahkamov, A. T. G‘ofurov (Tashkent: O‘qituvchi, 1985) kabilarni sanash mumkin.
Kafedra «Biologiyani o`qitish metodikasi» nomi bilan sobiq Ittifoqda Moskva, Leningrad pedagogika institutlaridan keyin uchinchi bo`lib Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika instituti tabbiyot-geografiya fakulteti qoshida tashkil etilgan. Dastlabki davrda uning tarkibi 1 dotsent, 2 fan nomzodi, 3 katta o`qituvchi, 2 assistentdan iborat bo`lgan.
Kafedrada biologiya o`qitish metodikasi fanidan tashqari darvinizm, genetika va seleksiya asoslaridan ham talabalarga bilim berilishi e`tiborga olinib, u O`zbekiston Xalq ta`limi Vazirligining buyrug`iga binoan 1987-yildan boshlab «Biologiya va uni o`qitish metodikasi» deb nomlandi.2019-2021 oquv yiladakafedrada 10 ta asosiy statda 1ta o'rindosh faoliyat ko'rsatmoqda Kafedra mudiri I.T.Azimov. Kafedra a'zolari p.f.d Ergasheva G, b.f.n. dots. S.Ermatova,b.f.n. dots. G.Akbarova,katta o'qituvchilar Rahmatov.U, Safarova S, Allaberganov.X., U.Murodova, P.Xalitova, o'qituvchi N.Karimovalar faoliyat olib bormoqdalar. Ular biologiya o'qitish metodikasi sohasda o'ziga tadqiqotlar olib borishmoqda

Biologiya va uni o`qitish metodikasi kafedrasining asosiy faoliyati o`quv metodik ishlari, o`quv jarayonini tashkil etishni o`z ichiga oladi. Kafedraning o`quv faoliyatiga dars tashkil etish, fan dasturlarini va ishchi dasturlarni ishlab chiqish, maqolalar yozish va chop etish, metodik qo`llanmalar yaratish, o`qituvchilarning konferensiyalarda qatnashishi, o`qituvchilarning malakalarini oshirish kabilar kiradi. Bitiruvchi kafedra hisoblanganligi tufayli talabalarni o`quv amaliyot o`tashini nazorat qilish, kurs ishlari va bitiruv malakaviy ishlar himoyasining nazorati kiradi.kafedra tomonidan magistrlarning ilmiy tadqiqot ishlariga rahbarlik qilinadi/

Kafedra tomonidan ilmiy-metodologik seminarlar o`tkaziladi va professor-o`qituvchilarning pedagogik mahoratini oshirish maqsadida mavzu bo`yicha tug`ilgan savollar muhokama qilinadi. Malakasini oshirgan o`qituvchilar o`z hisobotlari bo`yicha ma’lumot beradi, doktorlik dissertatsiya ma’lumotlari eshitiladi.
Tayyor ilmiy-tadqiqot ishlarni ekspert baholanishi o`tkaziladi, nashr etilgan ilmiy ishlanmalar natijalarining o`quv jarayoniga tadbiq etilishiga tavsiya va xulosalar beriladi.
Dissertatsiya ishlari ekspertiza qilinadi, dissertatsiyaning O`zbekiston Respublikasi Yuqori attestatsiya hay'ati talablariga muvofiqligi bo`yicha taqriz tayyorlanadi.
Keyingi 3 yil davomida kafedrada himoya qilganlar
1.G.A.Shaxmurova - 14.00.36 -Allergologiya va immunologiya, 14.00.17. - Farmakologiya va klinik farmakologiya (biologiya fanlari) (DcS) «Eksperimental sharoitda fitoеkdisteroidlar me'yoriy va turli patologik holatlarda immunogenezga samaradorligini baholash» (2016)
2.G.S.Ergasheva – 13.00.02 –Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi ixtisosligi bo`yicha fan doktori (DcS) “Biologiya ta’limida interaktiv dasturiy vositalardan samarali foydalanishni takomillashtirish” mavzusida doktorlik dissertatsiyasini himoya qildi.
3.I.Azimov – 03.00.05- Botanika ixtisosligi bo`yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun “Ohangaron daryosi havzasining o`simliklar qoplami” mavzusida dissertatsiyasini himoya qildi.Rahmatov va Karimovalarning ilmiy ishlari yakuniga yetmoqda

Yuklab olish uchun fayllar

Talabalarda va magistr talabalarda ma’naviy va ma’rifiy sifatlarni rivojlantirishni shakllantirishda ishtirok etish. Talabalarni va magistr talabalarni o`qishdan tashqari tarbiyaviy ishlarini tashkil etishi.

O'qituvchilar bilan uchrashuv Pop tumani Namangan viloyati
Photo: © Azimov.I

qituvchilar bilan uchrashuv.jpg O'quvchilar bilan uchrashuv Pop tumani Namangan viloyati
Photo: © Raxmatov.U

Master klass Pop tumani Namangan viloyati
Photo: © Azimov.I Raxmatov.U

To`garaklar

Biologiya o‘qitish metodikasi kafedrasida “XXI asr biologiya o‘qituvchisi” to‘garagi faoliyat ko‘rsatadi. To‘garak rahbari I.T. Azimov. To‘garak haftaning juma kunlari bir oyda 2 marta 15:00 – 17:00 gacha davom etadi. To‘garak a’zolari biologiya o‘qitish metodikasi yo‘nalishining barcha kurslaridan talabalar qatnashadi. To‘garak a’zolarning soni 20ta.
Har bir kafedra azolari ilmiy va kasbiy to'garaklar tashkil etishgan va reja asosida mashg'ulotlar olib borilmoqda

Kafedra a`zolari