Umumiy matematika kafedrasi

Umumiy matematika kafedrasi Matematika o'qitish metodikasi, Informatika o'qitish metodikasi, Fizika va astronomiya о‘qitish metodikasi, Mehnat ta'limi, Pedagogika va psixologiya bakalavriat  ta’lim  yо‘nalishlari, Aniq va tabiiy fanlarni o'qitish metodikasi (Matematika), Aniq va tabiiy fanlarni o'qitish metodikasi (Fizika va astronomiya) magistratura  mutaxassisliklariga  dars  beradi.

Umumiy matematika kafedrasi 2015-yilda matematik tahlil kafedrasi negizida tashkil etilgan. Matematik analiz kafedrasi 1939-yilda tashkil etilgan.
Kafedrada turli yillar davomida akademiklar K.Niyazov, T.Sarimsoqov, S.Ayupov qisman ishladi. Kafedrani akademik Sh.Farmonov boshqardi. Kafedraga faol olimlar jalb etiladi, matematiklar (M.Saydamatov, M.Medjitov, T.Turdiyev, K.Karasheva, T.Sharifova, M.Madirimov, U.Toshmetov, A.Hikmatov, D.Manevich, R.Kadirov, A Abduqodirov, N. Yadgorov, R. Turgunbayev, O. Zaytov va boshqalar).
Kafedraning ilmiy to`garak rahbarlari R.Beshimov, O.Zaitov, K.Hudaybergenov fizika-matematika fanlari doktori.
Kafedra P.P.Loginov, T.Turdiyev, U.Toshmetov, B.Islomov, SH.Farmonov, M.Hushvaktov, R.Turgunbayev, M.Madirimov, Zh.O.Tahirov, D.Boytillayev, R.Beshimov boshchilik qildi. Shu kungacha kafedraga dotsent R.Turgunbayev rahbarlik qilib kelgan.
Hozirda kafedraga dotsent T.Jo'rayev rahbarlik qilmoqda
Kafedra fanlari: bakalavriatda matematika, matematik analiz, algebra va sonlar nazariyasi, geometriya, ehtimollar nazariyasi va matematik statistika, turli tanlov fanlari; magistraturada geometriyaning tanlangan boblari, abstract algebra, analizning tanlangan boblari, pedagogik tadqiqotlarda statistika metodlari.
Hozirgi kunda kafedrada topologiya, analiz va algebra bo'yicha tadqiqotlar, shuningdek, oliy o'quv yurtlarida matematika o'qitish zamonaviy muammolari bo’yicha ilmiy izlanishlar olib borilmoqda.

Kafedra 5110100-matematika o'qitish metodikasi, 510200-fizika va astronomiya o'qitish metodikasi, 511700-informatika o'qitish metodikasi bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga Matematik analiz, Algebra va sonlar nazariyasi, Geometriya, Matematika fanlaridan dars beradi.
2018-2019-o'quv yilida maxsus sirtqi talabalariga matematik analiz, algebra, geometriya fanlari o'qitilmoqda.2018 yildan boshlab ikkinchi mutahassisliklarni o'qitish yo'lga qo'yildi.
Kafedra 5110100-matematika o'qitish metodikasi, 510200-fizika va astronomiya o'qitish metodikasi, 511700-informatika o'qitish metodikasi bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga Matematik analiz, Algebra va sonlar nazariyasi, Geometriya, Matematika fanlaridan dars beradi.
2018-2019-o'quv yilida maxsus sirtqi talabalariga matematik analiz, algebra, geometriya fanlari o'qitilmoqda.2018 yildan boshlab ikkinchi mutahassisliklarni o'qitish yo'lga qo'yildi.

Yuklab olish uchun fayllar

Ilmiy-tadqiqot faoliyati

Kafedraning ustuvor ilmiy yo'nalishlari:

1. Topologik fazolar kategoriyasida harakatlanayotgan kovariant funktorlarning topologik va kardinal xossalarini o`rganish va tadbiq qilish. (M.Madirimov, T.F.Jo'rayev, G’.F.Djabbarov, D.E.Davletov, Z.O.Tursunova)

2. Algebra va analizning zamonaviy masalalari. (R.Madraximov, R.Turgunbayev, M.Nurillayev, A.Xolboyev)

3. Oliy ta’lim muassasalarida matematik fanlarni o`qitish samaradorligini oshirish muammolari. (R.Turgunbayev, R.Qoshnazarov, I.Raximov, G.Muxamedova, N.Parpiyeva, A.Xo`jayev)
kafedrada OTM larda matematikani o'qitish muammolari bo'yicha ko'plab ilmiy ishlar amalga oshirilmoqda.

Ma'naviy, ma'naviy va ma'rifiy ishlar
Matematik ta'limning asosiy maqsadi - o'quvchilarni matematika nuqtayi nazaridan haqiqiy dunyoqarashlarni o'rganishga o'rgatish, matematikaning amaliy yo'nalishini va uning qo'llanilishini ko'rishdir.
Kafedra asosiy maqsadi ma'naviy va intellektual rivojlanish, shakllantirish hisoblanadi hushyor, g'ayratli, o'z xatti-bir o'rnak, yigitning madaniyat psevdomassovoy tashqi tahdidlarga qarshi tura oladigan maxsus ta'lim dasturini tashkil qildi. Dasturda 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasining rivojlanish strategiyasi doirasida amalga oshirilayotgan ta'lim jarayonida yoshlarning faolligini oshirish bo'yicha qator muhim vazifalar belgilangan.
Dasturning ustuvor yo'nalishlari:
1) yaratish, ekologik, tibbiy madaniyat va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish madaniyati;
2) yoshlar orasida sog'lom turmush tarzi g'oyalari va oilaning muqaddasligi kabi keng targ'ibot;
3) yoshlar zamonaviy kasb-hunarlarni egallash, bandlik yaratish, uning tadbirkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish, tashabbuslarni rag'batlantirish, intellektual va ijodiy salohiyatni ro'yobga chiqarishga ko'maklashish uchun munosib sharoitlarni yaratish;demokratik davlat va fuqarolik jamiyati rivojlanishining qurish islohotlar;
4) ko'paytirish yoshlar ishtiroki, tashabbusi saflariga kengaytirish, yuksak ma'naviyat, mustaqil fikrlash, kuchli hayot holatda, keng Outlook va chuqur bilim, ega bilan kuchli yoshlar, ularning butun kuchi, bilim va foydalanishi xalq manfaatlari uchun potentsial, mamlakat kelajagi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olish;
5)ta'lim, yosh tadbirkor, tadbirkorlik, halol va fidokorona rahbariyati kadrlar rivojlantirish, faol mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar ishtirok va sadoqat odamlar manfaatlarini, kadrlarni bir zaxirasini yaratish xizmat va davlat organlarida mas'ul lavozimlarda ularni targ'ib etadi.

Yuklab olish uchun fayllar

Til bayrami
Photo: © T. Jo`rayev, A. Xolboyev, M. Jabborov

1
Photo: © 1

12
Photo: © 12

To`garaklar

Matematik analizning tatbiqlari nomli to'garakda 20 dan ortiq talaba ishtirok etadi unda matematik analizning turli sohalardagi ahamiyati chuqur o'rganiladi. Ushbu to'garakka katta o'qituvchi R.Qo'shnazarov rahbarlik qiladi. Bundan tashqari kafedrada Algebra, Geometriya fanlariga oid to'garaklar ham faoliyat yuritmoqda.kafedrada mavjud t'garaklar kurs talabalarining 60 foizini kamrab oladi

Xujjatlar

1. Buyruq-731-17.08.2018-Gafurov.PDF

Ўзбекитсон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 14 августдаги 658-сонли қарори ижросини таъминлаш тўғрисида

Kafedra a`zolari