Yuklab olish:

Telegram orqali kirish

Not logged in!

1. Kasb ta`limi metodikasi Намунавий TMJ.doc


Turi: Fan dasturi

Izoh: «Kasb ta`limi metodikasi» fani talabalarning pedagogika, psixologiya, umumkasbiy hamda maxsus fanlardan olgan bilim va ko’nikmalarini amalga tadbiq etish, kasb - hunar kollejlarida umumkasbiy va maxsus fanlari bo’yicha dars berishning shart-sharoitlari, tashkiliy shakllari hamda metodlari, shuningdek, ularga oid rejalashtiruvchi hujjatlar mazmuni bilan tanishtiruvchi, ularni tayyorlashni o’rgatuvchi fan bo’lib hisoblanadi.


Kiritdi: Qo`ysinov Odil Almuratovich
Fan: KTM,
Sanasi: 2015 yil 24 yanvarIlm - egallanadigan narsalarning buyugidir

Shunday ekan ilm o`rganing!

Batafsil

Eng ko`p manba kirtganlar

Manbalarimiz deyarli har kuni yangilanadi. Mualliflar bilan tanishing

Hikmatli so`zlar

  • Peter Packer

    Font-End Developer

  • J. Martin

    Back-End Developer

  • Jone Adam

    Designer

Bizda 45, 821 dan ortiq manbalar.

O`rganish
17
dan ortiq manba turi
1415
Students
528
Courses
727
Countries