Yarmarkaga topshiriladigan ishlanmalar namunasi (1-shakl)