“Sharq allomalari xalq o‘yinlari haqida”

“Jismoniy madaniyat” kafedrasi jamoasi Nizomiy nomidagi TDPUning №9 sonli talabalar turar joyida “Sharq allomalari xalq o‘yinlari haqida” mavzusida ma'ruza qildi.

O‘zbek xalq o‘yinlarining paydo bo‘lishi va taraqqiyotini o‘rganishda sharqning buyuk mutafakkirlari Abu Ali ibn Sino, Mahmud Qoshg‘ariy, Kaykovus, Umar Xayyom, Amir Temur, Alisher Navoiy, Husayn Voiz Koshifiy, Zayniddin Mahmud Vosifiy va boshqa tabarruk zotlar qoldirgan moddiy va ma’naviy meroslarni tadqiq qilish, ularni jismoniy, madaniy nazariyasi hamda amaliyotga tatbiq etish o‘z yechimini kutayotgan dolzarb muammolar bo‘yicha “Jismoniy madaniyat” kafedrasi dotsenti R.I.Latipov va tarbiyachi-pedagog U.Xo‘jakulovlar 2018 yil 29 oktyabr Nizomiy nomidagi TDPUning №9 sonli talabalar turar joyida “Sharq allomalari xalq o‘yinlari haqida” mavzusidagi tadbirda talabalarga ma’ruza qilayotgan jarayondan lavha.