Talabalar turar joyida psixologik seminar-trening o'tkazildi

Xotin-qizlar maslahat kengashi raisi va psixologi ishtirokida Talabalar turar joyida psixologik seminar-trening o'tkazildi.

Seminar-trening davomida talabalarning hayotda o'z oldilariga qo'ygan maqsadlari va unga erishsihdagi harakatlari bo'yicha motivatsiya beruvchi texnologiyalardan foydalanildi. Talabalar orzu maqsadlari ramzini daraxt timsolida mushtaraklik bilan yaratdilar va o’ziga xos izohlab berdilar.