Ochiq dars materiallari

Ochiq dars materiallari


- Madaniyat kafedrasi


11. Буддизм


O`qituvchi : TURGUNOVA AZIZA TASHPULATOVNA            
O`quv fani : Dinshunoslik


Yuklab olish uchun materiallar :
Буддизм.docx
(Ochiq dars materiali)

3-Mavzu.pptx
(Prezentatsiya)

photo_2020-03-12_11-06-17.jpg
(Darsdan lavha)
12. Ислом дини


O`qituvchi : TURGUNOVA AZIZA TASHPULATOVNA            
O`quv fani : Dinshunoslik


Yuklab olish uchun materiallar :
Ислом дини.docx
(Ochiq dars materiali)

5-mavzu.pptx
(Prezentatsiya)

photo_2020-05-15_02-08-11.jpg
(Darsdan lavha)
13. Буддавийлик дини


O`qituvchi : TURGUNOVA AZIZA TASHPULATOVNA            
O`quv fani : Dinshunoslik


Yuklab olish uchun materiallar :
3-Mavzu диншунослик.pptx
(Prezentatsiya)

photo_2020-10-26_21-37-52.jpg
(Darsdan lavha)

3-маъруза машғулоти.docx
(Ochiq dars materiali)
14. Халқимиз маънавий юксалишида динларнинг ўрни


O`qituvchi : TURGUNOVA AZIZA TASHPULATOVNA            
O`quv fani : Dinshunoslik


Yuklab olish uchun materiallar :
NАVIY YUKSАLISHIDА DINLАRNING O‘RNI.docx
(Ochiq dars materiali)

7-mavzu диншунослик.pptx
(Prezentatsiya)

photo_2020-10-23_12-55-09.jpg
(Darsdan lavha)