Ochiq dars materiallari

Ochiq dars materiallari


-


1. Пeдaгoгик кoнцeпциялaрнинг умумий тaвсифи вa мoҳияти


O`qituvchi : KHODJAYEV BEGZOD KHUDOYBERDIYEVICH            
O`quv fani :


Yuklab olish uchun materiallar :
PEDAGOGIK KONTSEPSIYALARNING UMUMIY TAVSIFI.doc
(Ochiq dars materiali)

Концепция 1-2.ppt
(Prezentatsiya)

photo_2018-10-18_18-42-18 (2).jpg
(Video)

photo_2018-10-18_18-42-18.jpg
(Audio)
2. Тaълим пaрaдигмaлaри


O`qituvchi : KHODJAYEV BEGZOD KHUDOYBERDIYEVICH            
O`quv fani :


Yuklab olish uchun materiallar :
lim paradigmalari.doc
(Ochiq dars materiali)

lim paradigmalari.ppt
(Prezentatsiya)

photo_2018-10-16_14-40-05.jpg
(Video)
3. Булажак укитувчиларда ижодкорликни шакллантириш технологияси


O`qituvchi : KHODJAYEV BEGZOD KHUDOYBERDIYEVICH            
O`quv fani : Pedagogik tadqiqotlarni modellashtirish


Yuklab olish uchun materiallar :
ижодкорлик.ppt
(Prezentatsiya)

photo_2019-03-19_15-42-09.jpg
(Video)

photo_2019-03-19_16-31-43.jpg
(Audio)

photo_2019-03-19_19-59-12.jpg
(Darsdan lavha)
4. 111


O`qituvchi : KHODJAYEV BEGZOD KHUDOYBERDIYEVICH            
O`quv fani : Pedagogikaning konseptual asoslari


Yuklab olish uchun materiallar :
ochiq dars ishlanmasi Begzod.doc
(Ochiq dars materiali)

халқаро баҳолаш.pptx
(Prezentatsiya)

photo_2019-03-19_19-59-12.jpg
(Video)

photo_2019-03-19_16-31-43.jpg
(Audio)

photo_2019-03-19_15-42-09.jpg
(Darsdan lavha)
5. Innovatsion ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik faoliyatni loyihalash ko'nikmalarini shakllantirish


O`qituvchi : KHODJAYEV BEGZOD KHUDOYBERDIYEVICH            
O`quv fani : Pedagogikaning konseptual asoslari


Yuklab olish uchun materiallar :
ulot.doc
(Ochiq dars materiali)

4-амалий машғулот слайд.ppt
(Prezentatsiya)

photo_2019-11-07_18-44-31.jpg
(Darsdan lavha)

photo_2019-11-07_18-44-45.jpg
(Darsdan lavha)

photo_2019-11-07_18-44-57.jpg
(Darsdan lavha)

photo_2019-11-07_18-45-09.jpg
(Darsdan lavha)