Ochiq dars materiallari

Ochiq dars materiallari


- Kimyo va uni o'qitish metodikasi kafedrasi


1. Kompleks birikmalar sintezi


O`qituvchi : IBODULLOEVA MAVJUDA IBODULLOEVNA            
O`quv fani : Organik sintez


Yuklab olish uchun materiallar :
Ишланма Word.docx
(Ochiq dars materiali)

Комплекс бирикма.pptx
(Prezentatsiya)
2. Aromatik bir asosli kаrbоn kislotalar


O`qituvchi : IBODULLOEVA MAVJUDA IBODULLOEVNA            
O`quv fani : Organik kimyo


Yuklab olish uchun materiallar :
Ochiq dars organika (3).docx
(Ochiq dars materiali)

Organik kimyo 2.pptx
(Prezentatsiya)
3. Fosforli o`g`itlarni olinishi, xossalari va ishlatilishi


O`qituvchi : IBODULLOEVA MAVJUDA IBODULLOEVNA            
O`quv fani : Agrokimyo


Yuklab olish uchun materiallar :
Ma`ruza Word.docx
(Ochiq dars materiali)

Fosfor Презентация Microsoft Office PowerPoint.pptx
(Prezentatsiya)
4. Suvning elektrolitik dissosiyalanishi


O`qituvchi : IBODULLOEVA MAVJUDA IBODULLOEVNA            
O`quv fani : Analitik kimyo


Yuklab olish uchun materiallar :
Новый документ 2019-11-12_7.jpg
(Ochiq dars materiali)

Новый документ 2019-11-12_2.jpg
(Ochiq dars materiali)
5. Massalar ta`siri qonunini kompleks birikmalarga qo`llanilishi


O`qituvchi : IBODULLOEVA MAVJUDA IBODULLOEVNA            
O`quv fani : Analitik kimyo


Yuklab olish uchun materiallar :
Elon.jpg
(Ochiq dars materiali)

Bayyonnoma.jpg
(Youtube)