Ochiq dars materiallari

Ochiq dars materiallari


- Umumiy matematika


21. Boshlang’ich funksiya.
Aniqmas integral.
Aniq integral, uning tadbiqlari


O`qituvchi : SAPARBOYEV JAMOLADDIN YULDASHEVICH            
O`quv fani :


Yuklab olish uchun materiallar :
Aniqmas integ 6.12.2019.doc
(Ochiq dars materiali)

6 12 2019 ochiq dars SJYu.pptx
(Prezentatsiya)
22. Ratsional sonlar ustida amallarga oid misollar yechish


O`qituvchi : SAPARBOYEV JAMOLADDIN YULDASHEVICH            
O`quv fani : Matematikadan misol va masalalar echish metodikasi


Yuklab olish uchun materiallar :
Ratsional sonlar ustida amallarga oid misollar yechis1.docx
(Ochiq dars materiali)

Ratsional sonlar va ular ustida amallar 9.03.pptx
(Prezentatsiya)
23. Кўрсаткичли ва логарифмик тенгсизликлар


O`qituvchi : SAPARBOYEV JAMOLADDIN YULDASHEVICH            
O`quv fani : Matematikadan misol va masalalar echish metodikasi


Yuklab olish uchun materiallar :
302 OCHIQ darsga 18.05.2020.pptx
(Ochiq dars materiali)

302 OCHIQ darsga 18.05.2020.pptx
(Prezentatsiya)

18052020.docx
(Darsdan lavha)
24. Fazoda to`g’ri chiziq va tekisliklar hamda tekisliklarning o`zaro joylashuviga oid masalalar yеchish


O`qituvchi : SAPARBOYEV JAMOLADDIN YULDASHEVICH            
O`quv fani : Matematikadan misol va masalalar echish metodikasi


Yuklab olish uchun materiallar :
Ochiq dars 24.10.2020.docx
(Ochiq dars materiali)

ochiq dars 24.10.2020 (2).pptx
(Prezentatsiya)

24.10.2020 Сапарбоев очиқ дарс лавҳалари.docx
(Darsdan lavha)
25. Fazoda to`g’ri chiziq va tekisliklar hamda tekisliklarning o`zaro joylashuviga oid masalalar yеchish


O`qituvchi : SAPARBOYEV JAMOLADDIN YULDASHEVICH            
O`quv fani : Matematikadan misol va masalalar echish metodikasi


Yuklab olish uchun materiallar :
Ochiq dars 24.10.2020.docx
(Ochiq dars materiali)

ochiq dars 24.10.2020 (2).pptx
(Prezentatsiya)