Ochiq dars materiallari

Ochiq dars materiallari


- Umumiy matematika kafedrasi


31. Из истории тригонометрии


O`qituvchi : AKMALOV ABBOS AKRAMOVICH            
O`quv fani : Matematika tarixi


Yuklab olish uchun materiallar :
материаллар.rar
(Ochiq dars materiali)
32. Решение линейных и квадратичных уравнений.
Решение уравнений высших степеней, возвратных уравнений.


O`qituvchi : AKMALOV ABBOS AKRAMOVICH            
O`quv fani : Matematikadan misol va masalalar echish metodikasi


Yuklab olish uchun materiallar :
5-лекция.docx
(Ochiq dars materiali)
33. Тождественные преобразования рациональных выражений


O`qituvchi : AKMALOV ABBOS AKRAMOVICH            
O`quv fani : Matematikadan misol va masalalar echish metodikasi


Yuklab olish uchun materiallar :
тождест преобразования очик дарс материали.docx
(Ochiq dars materiali)
34. Бошланғич функция.
Аниқмас интеграл.
Аниқ интеграл татбиқлари


O`qituvchi : AKMALOV ABBOS AKRAMOVICH            
O`quv fani :


Yuklab olish uchun materiallar :
интеграл 7.12.1.docx
(Ochiq dars materiali)

очик дарс 5.jpg
(Darsdan lavha)

очик дарс лавха 1.jpg
(Darsdan lavha)

очик дарс 2.jpg
(Darsdan lavha)
35. Решение примеров на модульные неравенства


O`qituvchi : AKMALOV ABBOS AKRAMOVICH            
O`quv fani : Matematikadan misol va masalalar echish metodikasi


Yuklab olish uchun materiallar :
модульные неравества.pptx
(Prezentatsiya)

очик дарс лавхалари.docx
(Darsdan lavha)