Ochiq dars materiallari

Ochiq dars materiallari


- Matematika va uni о‘qitish metodikasi kafedrasi


1. Показательная, тригонометрическая, логарифмическая функции комплексного переменного и их свойства


O`qituvchi : TURGUNBAYEV RISKELDI MUSAMATOVICH            
O`quv fani : Matematik analiz


Yuklab olish uchun materiallar :
Ochiq_dars_302_31_10.docx
(Ochiq dars materiali)

очик_дарс_31_10_17.pptx
(Prezentatsiya)
2. Предел функции от m переменных.
Повторные пределы


O`qituvchi : TURGUNBAYEV RISKELDI MUSAMATOVICH            
O`quv fani : Matematik analiz


Yuklab olish uchun materiallar :
25_12_17_ОД.pdf
(Ochiq dars materiali)

25_12_17_ОД.pptx
(Prezentatsiya)
3. Монотонные последовательности.
Число е, принцип вложенных отрезков


O`qituvchi : TURGUNBAYEV RISKELDI MUSAMATOVICH            
O`quv fani : Matematik analiz


Yuklab olish uchun materiallar :
Предел монотонной последовательности.pdf
(Ochiq dars materiali)

Предел монотонной последовательности.pdf
(Prezentatsiya)
4. Функционал кетма-кетлик ва унинг лимити.
Текис яқинлашувчи функционал кетма-кетлик.
Текис яқинлашувчи функционал кетма-кетликларнинг хоссалари


O`qituvchi : TURGUNBAYEV RISKELDI MUSAMATOVICH            
O`quv fani : Matematik analiz


Yuklab olish uchun materiallar :
13_leksiya_2.pdf
(Ochiq dars materiali)

13_leksiya_2.pdf
(Prezentatsiya)

13_leksiya_2.pdf
(Ochiq dars materiali)

13_leksiya_2.pdf
(Prezentatsiya)
5. Монотонные последовательности.
Число е, принцип вложенных отрезков


O`qituvchi : TURGUNBAYEV RISKELDI MUSAMATOVICH            
O`quv fani : Matematik analiz


Yuklab olish uchun materiallar :
Предел монотонной последовательности.pdf
(Ochiq dars materiali)

Предел монотонной последовательности.pdf
(Prezentatsiya)