Ochiq dars materiallari

Ochiq dars materiallari


-


1. Kishilik olmoshlari darslari rejasi va ishlanmasini tuzish


O`qituvchi : MASHARIPOVA UMIDA ABDUVOXIDOVNA            
O`quv fani :


Yuklab olish uchun materiallar :
kishilik olmoshlari.docx
(Ochiq dars materiali)
2. Fе’llarda shaxs-son qo‘shimchalari bilan tuslanishi darslari rеjasi va ishlanmasini tuzish


O`qituvchi : MASHARIPOVA UMIDA ABDUVOXIDOVNA            
O`quv fani :


Yuklab olish uchun materiallar :
llarda shaxs-son qo‘shimchalari.docx
(Ochiq dars materiali)

llanilishi.pptx
(Prezentatsiya)
3. Savod o‘rgatishning asosiy davri o‘qish darsi ishlanmasini tuzish


O`qituvchi : MASHARIPOVA UMIDA ABDUVOXIDOVNA            
O`quv fani :


Yuklab olish uchun materiallar :
savod o‘rgatish asosiy davr o‘qish.docx
(Ochiq dars materiali)

qish darsi.pptx
(Prezentatsiya)
4. Husnixatga o‘rgatishning maqsad va vazifalari, ahamiyati.
Yozuvlar tarixidan ma’lumot


O`qituvchi : MASHARIPOVA UMIDA ABDUVOXIDOVNA            
O`quv fani :


Yuklab olish uchun materiallar :
ruza matni.docx
(Ochiq dars materiali)

husnixat.pptx
(Prezentatsiya)
5. Boshlang‘ich sinflarda sifatni o‘rganish tizimi.
Mavzuni o‘rganishning vazifalari.
Sifatni o‘rganish jarayonida lеksik-stilistik ishlar


O`qituvchi : MASHARIPOVA UMIDA ABDUVOXIDOVNA            
O`quv fani :


Yuklab olish uchun materiallar :
Boshlang‘ich sinflarda sifatni o‘rganish tizimi.pdf
(Ochiq dars materiali)

rgatish.pptx
(Prezentatsiya)

photo_2019-10-24_10-18-07.jpg
(Darsdan lavha)