Ochiq dars materiallari

Ochiq dars materiallari


- Xorijiy til nazariyasi va o‘qitish metodikasi kafedrasi


11. Word combination in Modern English


O`qituvchi : KADIROVA NILUFAR RUSTAMOVNA            
O`quv fani : Ingliz tili leksikologiyasi


Yuklab olish uchun materiallar :
demo lesson november.docx
(Ochiq dars materiali)
12.


O`qituvchi : KADIROVA NILUFAR RUSTAMOVNA            
O`quv fani :


Yuklab olish uchun materiallar :
demo lesson november.docx
(Ochiq dars materiali)

word combination.pptx
(Prezentatsiya)
13. Main requirements to the research work and analysis of the types of researches


O`qituvchi : KADIROVA NILUFAR RUSTAMOVNA            
O`quv fani : Filologik tadqiqot asoslari


Yuklab olish uchun materiallar :
demo lesson march.docx
(Ochiq dars materiali)

FTA lecture 2.pptx
(Prezentatsiya)

demo lesson fta.docx
(Ochiq dars materiali)

FTA lecture 2.pptx
(Prezentatsiya)
14. Sentence structure.
Simple sentence


O`qituvchi : KADIROVA NILUFAR RUSTAMOVNA            
O`quv fani : Ingliz tilining nazariy grammatikasi


Yuklab olish uchun materiallar :
demo lesson grammar.docx
(Ochiq dars materiali)

grammar seminar demo.pptx
(Prezentatsiya)
15. Difference between British and American English


O`qituvchi : KADIROVA NILUFAR RUSTAMOVNA            
O`quv fani : Ingliz tili leksikologiyasi


Yuklab olish uchun materiallar :
demo 1 november.docx
(Ochiq dars materiali)

vocabulary of es countries.pptx
(Prezentatsiya)