Ochiq dars materiallari

Ochiq dars materiallari


- Xorijiy til nazariyasi va o‘qitish metodikasi kafedrasi


16. Word combination in Modern English


O`qituvchi : KADIROVA NILUFAR RUSTAMOVNA            
O`quv fani : Ingliz tili leksikologiyasi


Yuklab olish uchun materiallar :
word combination in modern english lecture.pptx
(Prezentatsiya)
17. General recommendations to bibliography, appendix, contents, conclusion


O`qituvchi : KADIROVA NILUFAR RUSTAMOVNA            
O`quv fani : Filologik tadqiqot asoslari


Yuklab olish uchun materiallar :
FTA lecture 9.pptx
(Prezentatsiya)

photo_2019-06-19_10-04-04.jpg
(Darsdan lavha)
18. The English language as a vocabulary system


O`qituvchi : KADIROVA NILUFAR RUSTAMOVNA            
O`quv fani : Ingliz tili leksikologiyasi


Yuklab olish uchun materiallar :
EL as a vocabulary system.pptx
(Prezentatsiya)
19. Requirements to writing different types of research


O`qituvchi : KADIROVA NILUFAR RUSTAMOVNA            
O`quv fani : Filologik tadqiqot asoslari


Yuklab olish uchun materiallar :
FTA lesson 1. Requrements to course paper.docx
(Ochiq dars materiali)

FTA lecture 2.pptx
(Prezentatsiya)
20. The aims and the objectived of the research


O`qituvchi : KADIROVA NILUFAR RUSTAMOVNA            
O`quv fani : Filologik tadqiqot asoslari


Yuklab olish uchun materiallar :
article discussion.pptx
(Ochiq dars materiali)

lesson 5. aims and objectives.pptx
(Prezentatsiya)