Ochiq dars materiallari

Ochiq dars materiallari


- Xorijiy tillar amaliyoti kafedrasi


6. Content-based learning


O`qituvchi : ABDIYEVA ADOLAT DURDIQULOVNA            
O`quv fani :


Yuklab olish uchun materiallar :
plan content-based.docx
(Ochiq dars materiali)

Content based learning.ppt
(Prezentatsiya)

20180523_142026.jpg
(Darsdan lavha)
7. Fragment and run ons


O`qituvchi : ABDIYEVA ADOLAT DURDIQULOVNA            
O`quv fani :


Yuklab olish uchun materiallar :
fragments.docx
(Ochiq dars materiali)

223022755_1170386.jpg
(Darsdan lavha)
8. Social issues.
Personal finance


O`qituvchi : QOSIMOVA DILDORA TOSHXO'JAYEVNA            
O`quv fani : Nutq malakalari integratsiyasi


Yuklab olish uchun materiallar :
Finance.docx
(Ochiq dars materiali)

ECONOMY OF THE WORLD.pptx
(Prezentatsiya)

20171130_125839.jpg
(Darsdan lavha)
9. Basic concepts.
Space


O`qituvchi : QOSIMOVA DILDORA TOSHXO'JAYEVNA            
O`quv fani :


Yuklab olish uchun materiallar :
Space.docx
(Ochiq dars materiali)

TheUnitedStatesofAmerica.ppt
(Prezentatsiya)

Darsdan lavha.docx
(Darsdan lavha)
10. Writing practice :All about me


O`qituvchi : QOSIMOVA DILDORA TOSHXO'JAYEVNA            
O`quv fani :


Yuklab olish uchun materiallar :
presentationonwritingskills-120929011507-phpapp01.pdf
(Prezentatsiya)