Ochiq dars materiallari

Ochiq dars materiallari


- Amaliy psixologiya kafedrasi


1. O`smirlik davri


O`qituvchi : DJALILOVA SABOHAT XALILOVNA            
O`quv fani : Rivojlanish psixologiyasi va pedogogik-psixologiya


Yuklab olish uchun materiallar :
очиқ дарс ишланмаси.doc
(Ochiq dars materiali)

O`smirlik davri.pptx
(Prezentatsiya)

photo_2021-12-20_20-29-25.jpg
(Darsdan lavha)

photo_2021-12-20_20-29-52.jpg
(Darsdan lavha)
2. yoshlik davri


O`qituvchi : DJALILOVA SABOHAT XALILOVNA            
O`quv fani : Rivojlanish psixologiyasi va pedogogik-psixologiya


Yuklab olish uchun materiallar :
очиқ дарс ишланмаси - Yoshlik davri.doc
(Ochiq dars materiali)

yoshlik.ppt
(Prezentatsiya)

photo_2021-12-20_21-24-11.jpg
(Darsdan lavha)
3. Процесс психологического консультирования


O`qituvchi : MAXMUDOVA DILOROM AXMADOVNA            
O`quv fani : психологическое консультирование


Yuklab olish uchun materiallar :
Процесс психол консульт.docx
(Ochiq dars materiali)

7 Процесс псконсульт..pptx
(Prezentatsiya)
4. Психологические теории мотивации


O`qituvchi : MAXMUDOVA DILOROM AXMADOVNA            
O`quv fani : Общая психология


Yuklab olish uchun materiallar :
ochiq dars ko`chirma 30.09.21 общ пс.docx
(Ochiq dars materiali)

Психологические теории мотивации.pptx
(Prezentatsiya)
5. Психологические теории мотивации


O`qituvchi : MAXMUDOVA DILOROM AXMADOVNA            
O`quv fani : Общая психология


Yuklab olish uchun materiallar :
Теории мотивации.ppt
(Prezentatsiya)