Ochiq dars materiallari

Ochiq dars materiallari


- Muhandislik va kompyuter grafikasi kafedrasi


1. Detalning asosiy ko’rinishlarini bajarish.


O`qituvchi : XALIMOV MOXIR KARIMOVICH            
O`quv fani : Chizma geometriya va muhandislik grafikasi


Yuklab olish uchun materiallar :
Деталнинг асосий куринишларини бажариш..doc
(Ochiq dars materiali)




2. Mashina detalini eskizi va texnik rasmini bajarish


O`qituvchi : XALIMOV MOXIR KARIMOVICH            
O`quv fani : Chizmachilik


Yuklab olish uchun materiallar :
dotsent Xalimov M.K. 14.10.2020 Chizmachilik darsi.pdf
(Darsdan lavha)




3. “Мавжуд мосламани янги талаб (ғоя) асосида қайта лойиҳалаш асослари янги деталларнинг иш чизмалари аксонометрик проекциялари қайта лойиҳаланган мосламанинг йиғиш чизмаси”


O`qituvchi : XALIMOV MOXIR KARIMOVICH            
O`quv fani : Chizmachilik


Yuklab olish uchun materiallar :
Тақдимот.pdf
(Prezentatsiya)

ТС-201 гуруҳи Чизмачилик фани дарсидан лавхалар.pdf
(Darsdan lavha)

Дарсдан лавхалар.jpg
(Darsdan lavha)

Ichki ekspert xulosasi-2.jpg
(Ochiq dars materiali)




4. Modelning berilgan ikki proeksiyasi bo‘yicha uning еtishmovchi uchinchi proeksiyasini topish.


O`qituvchi : XALIMOV MOXIR KARIMOVICH            
O`quv fani : Chizmachilik


Yuklab olish uchun materiallar :
lon..pdf
(Ochiq dars materiali)

Ochiq darsdan lavha.pdf
(Darsdan lavha)




5. Detal chizmasida og‘ma qirqim bajarish, kesim yuzasining haqiqiy kattaligini aniqlash.


O`qituvchi : XALIMOV MOXIR KARIMOVICH            
O`quv fani : Chizmachilik


Yuklab olish uchun materiallar :
loni.pdf
(Ochiq dars materiali)

Ochiq darsdan lavha.pdf
(Darsdan lavha)

Xisobot.pdf
(Ochiq dars materiali)