Ochiq dars materiallari

Ochiq dars materiallari


- Jahon tarixi kafedrasi


6. Qadimgi Attika


O`qituvchi : ISMATULLAEV FARXODJON ODILJONOVICH            
O`quv fani : Jahon tarixi


Yuklab olish uchun materiallar :
22, 23 Er.av. IX-VI asrlarda Atikka..docx
(Ochiq dars materiali)

attika E.A. IX-VII asrlarda.pptx
(Prezentatsiya)

photo_2020-05-15_16-52-14.jpg
(Darsdan lavha)
7. Qadimgi Sparta


O`qituvchi : ISMATULLAEV FARXODJON ODILJONOVICH            
O`quv fani : Jahon tarixi


Yuklab olish uchun materiallar :
28 Sparta davlati.docx
(Ochiq dars materiali)

sparta davlati.pptx
(Prezentatsiya)

photo_2020-05-18_09-54-51.jpg
(Darsdan lavha)
8. Tarix darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish


O`qituvchi : MANSUROV UKTAMJON NOSIRBOYEVICH.            
O`quv fani : Tarix o'qitish metodikasi


Yuklab olish uchun materiallar :
Пед технология. Лойиха.docx
(Ochiq dars materiali)

Пед технология.Лойиха.ppt
(Prezentatsiya)
9. Xalqaro insonparvarlik huquqining yuzaga kelishi va tarqqiyoti mavzusini o`rganish


O`qituvchi : MANSUROV UKTAMJON NOSIRBOYEVICH.            
O`quv fani : Shaxs va jamiyat o`qitish metodikasi


Yuklab olish uchun materiallar :
Инсонпарварлик ҳуқуқи.Маъруза.docx
(Ochiq dars materiali)

Инсонпарварлик ҳуқуқи.pptx
(Prezentatsiya)
10. Тарих ўқитиш методлари ва уларнинг класификацияси


O`qituvchi : MANSUROV UKTAMJON NOSIRBOYEVICH.            
O`quv fani : Tarix o'qitish metodikasi


Yuklab olish uchun materiallar :
Очиқ дарс.docx
(Ochiq dars materiali)

Тарих ўқитиш методлари классификацияси.pptx
(Prezentatsiya)