Ochiq dars materiallari

Ochiq dars materiallari


- Jahon tarixi kafedrasi


11. Тарихни фанини ўқитишда инновацион технологияларнинг мазмуни ва мохияти


O`qituvchi : MANSUROV UKTAMJON NOSIRBOYEVICH.            
O`quv fani : Tarix o'qitish metodikasi


Yuklab olish uchun materiallar :
очиқ дарс.docx
(Ochiq dars materiali)

слайд инновация.1-мавзу.pptx
(Prezentatsiya)
12. Тарих фанларини ўқитишда муаммоли таълим технологиясидан фойдаланишнинг ўзига хос хусусиятлари


O`qituvchi : MANSUROV UKTAMJON NOSIRBOYEVICH.            
O`quv fani : Tarix o`qitishda texnologiyalar va loyihalashtirish


Yuklab olish uchun materiallar :
Муаммоли таълим.docx
(Ochiq dars materiali)

Муаммоли таълим.pptx
(Prezentatsiya)

photo_2021-10-19_14-18-39.jpg
(Darsdan lavha)

photo_2021-10-19_14-18-30.jpg
(Darsdan lavha)
13. Тарих фанини ўқитишда ахборот технологияларидан фойдаланиш


O`qituvchi : MANSUROV UKTAMJON NOSIRBOYEVICH.            
O`quv fani : Tarix o'qitish metodikasi


Yuklab olish uchun materiallar :
расм.1.1.1.jpg
(Darsdan lavha)

АКТ.маъруза.docx
(Ochiq dars materiali)

Ахборот технологиялари.pptx
(Prezentatsiya)
14. Poligrafiya.
Yozuv va uni turlari


O`qituvchi : JAMOLDINOV Xakim Xatamovich            
O`quv fani : Yordamchi tarix fanlari


Yuklab olish uchun materiallar :
Очиқ дарс палеография.DOC
(Ochiq dars materiali)
15. Аттика в XI-IX вв.
до н.
э.


O`qituvchi : JAMOLDINOV Xakim Xatamovich            
O`quv fani : Jahon tarixi


Yuklab olish uchun materiallar :
Аттика в XI-IX вв. до н.э..pdf
(Ochiq dars materiali)

mak.rar
(Prezentatsiya)