Ochiq dars materiallari

Ochiq dars materiallari


- Jahon tarixi kafedrasi


16. Аттика в XI-IX вв.
до н.
э.


O`qituvchi : JAMOLDINOV Xakim Xatamovich            
O`quv fani : Jahon tarixi


Yuklab olish uchun materiallar :
Аттика в XI-IX вв. до н.э..pdf
(Ochiq dars materiali)

Аттика.pptx
(Prezentatsiya)
17. Возникновение музеев мира


O`qituvchi : JAMOLDINOV Xakim Xatamovich            
O`quv fani : Muzeyshunoslik


Yuklab olish uchun materiallar :
Тема 2.pdf
(Ochiq dars materiali)

музеи мира.pptx
(Prezentatsiya)
18. “1918 йилдан – XXI аср бошигача ССРИ ва МДҲ” ва “1918 йилдан – XXI аср бошигача халқаро муносабатлар”


O`qituvchi : NURIDDINOV ERKIN ZUHRIDDINOVICH            
O`quv fani : Jahon tarixi


Yuklab olish uchun materiallar :
photo_2020-05-17_23-35-55.jpg
(Darsdan lavha)
19. “Дарсликлар ва ўқув қўлламаларини яратишда янгича йёндашувлар.
Янги авлод дарсликлари.
Электрон дарсликлар.


O`qituvchi : NURIDDINOV ERKIN ZUHRIDDINOVICH            
O`quv fani : Tarix ta`limi jarayonida tahlil va pedagogik tadqiqotlar


Yuklab olish uchun materiallar :
Очик дарс. Н.Э.З. 19.05.2020..docx
(Ochiq dars materiali)
20. Великие географические открытия.
Формирование колониальной системы.


O`qituvchi : NURIDDINOV ERKIN ZUHRIDDINOVICH            
O`quv fani : Jahon tarixi


Yuklab olish uchun materiallar :
Лекция_№_1_Великие_географ_открытия_ (3).docx
(Ochiq dars materiali)