Ochiq dars materiallari

Ochiq dars materiallari


- Psixologiya kafedrasi


1. Интеллект ва креативлик


O`qituvchi : BAYKUNUSOVA GULMIRA YULDIBAEVNA            
O`quv fani : Umumiy psixologiya


Yuklab olish uchun materiallar :
очи_ дарс Гулмира.docx
(Ochiq dars materiali)

охирги слайд интеллект.pptx
(Prezentatsiya)

тар_атма.docx
(Audio)

photo_2019-05-02_11-00-22.jpg
(Darsdan lavha)
2. Hissiyot


O`qituvchi : BAYKUNUSOVA GULMIRA YULDIBAEVNA            
O`quv fani : Umumiy psixologiya


Yuklab olish uchun materiallar :
очи_ дарс Гулмира.docx
(Ochiq dars materiali)

Hissiyot.ppt
(Prezentatsiya)

HISSIYOT.docx
(Audio)

очи_.jpg
(Darsdan lavha)
4. Мактабгача ёш даврида психик ривожлантириш хусусиятлари


O`qituvchi : BAYKUNUSOVA GULMIRA YULDIBAEVNA            
O`quv fani : Yosh va pedagogik psixologiya


Yuklab olish uchun materiallar :
MAKTABGACHA YOSH DAVRIDA PSIXIK RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.docx
(Darsdan lavha)

4-мавзу.ppt
(Prezentatsiya)

photo_2019-10-04_09-50-42.jpg
(Darsdan lavha)

maktabgacha tarqatma.docx
(Audio)

MAKTABGACHA YOSH DAVRIDA PSIXIK RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.docx
(Ochiq dars materiali)
5. Diqqat


O`qituvchi : BAYKUNUSOVA GULMIRA YULDIBAEVNA            
O`quv fani : Umumiy psixologiya


Yuklab olish uchun materiallar :
1-ди__ат.ppt
(Prezentatsiya)

1-ди__ат.ppt
(Prezentatsiya)

Diqqat (2).doc
(Ochiq dars materiali)

расм 1.docx
(Darsdan lavha)