Ochiq dars materiallari

Ochiq dars materiallari


-


1. ТЎҒРИ ЧИЗИҚ ОРҚАЛИ ТЕКСЛИК ЎТКАЗИШ


O`qituvchi : AHMEDOV MUHAMMAD-UMAR BAHRIDDINOVICHH            
O`quv fani : Chizma geometriya


Yuklab olish uchun materiallar :
To‘g‘ri chiziq orqali tеkislik o‘tkazish.pptx
(Prezentatsiya)

30.11.2019. маъруза.pdf
(Ochiq dars materiali)

20191130_103748.jpg
(Darsdan lavha)

20191130_103750.jpg
(Darsdan lavha)

20191130_103755.jpg
(Darsdan lavha)

20191130_103817.jpg
(Darsdan lavha)

20191130_103818.jpg
(Darsdan lavha)

30.11.2019. Мавзу.pptx
(Prezentatsiya)

30.11.2019. Interfaol metodlar.pdf
(Ochiq dars materiali)
2. УМУМИЙ УСУЛДА ПОЗИЦИОН ВА МЕТРИК МАСАЛАЛАР ЕЧИШ


O`qituvchi : AHMEDOV MUHAMMAD-UMAR BAHRIDDINOVICHH            
O`quv fani : Chizma geometriya va muhandislik grafikasi


Yuklab olish uchun materiallar :
маъруза.pdf
(Ochiq dars materiali)

To‘g‘ri chiziqning ortogonal proyeksiyalari.pptx
(Prezentatsiya)

20191226_100623.jpg
(Darsdan lavha)
3. O’zbekiston qadimiy memoriy yodgorliklarining tahlili


O`qituvchi : AHMEDOV MUHAMMAD-UMAR BAHRIDDINOVICHH            
O`quv fani : Arxitektura elementlarini loyixalash


Yuklab olish uchun materiallar :
маъруза.pdf
(Ochiq dars materiali)

АЭЛ. 2-мавзу. Масжиди Калон.pptx
(Prezentatsiya)

АЭЛ. 2-мавзу. Пойи-Калон мачити.pptx
(Prezentatsiya)

2-мавзу.pptx
(Prezentatsiya)

АЭЛ. .pptx
(Prezentatsiya)

АЭЛ. 2-мавзу. Ситораи Моҳи Хоса.pptx
(Prezentatsiya)

АЭЛ. 2-мавзу_Хива_меъморий_ёдгорликлари.pptx
(Prezentatsiya)

31.03.2020. лавҳалар.pdf
(Darsdan lavha)
4. Qiziqarli geometrik yasashlar.
Kesma, burchak va aylanalarni teng boʻlish.
Tutashmalar.
Berilgan modelning uchta ko‘rinishini bajarish va unga maqsadga muvofiq qirqim tadbiq qilish.


O`qituvchi : AHMEDOV MUHAMMAD-UMAR BAHRIDDINOVICHH            
O`quv fani : Chizma geometriya va muhandislik grafikasi


Yuklab olish uchun materiallar :
маъруза.pdf
(Ochiq dars materiali)

Мавзу.pptx
(Prezentatsiya)

Qiziqarli geometrik yasashlar.pptx
(Prezentatsiya)

Kesma, burchak va aylanalarni teng boʻlish.pptx
(Prezentatsiya)

Tutashmalar.pptx
(Prezentatsiya)

07.03.2020. лавҳалар.pdf
(Darsdan lavha)
5. «OILA BILAN OLIB BORILADIGAN IJTIMOIY PEDAGOGIK FAOLIYAT»


O`qituvchi : VOKXIDOVA NORPOSHSHAXON XABIBULLAYEVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika


Yuklab olish uchun materiallar :
маъруза.docx
(Ochiq dars materiali)

харита.docx
(Prezentatsiya)