Ochiq dars materiallari

Ochiq dars materiallari


- O'zbekistonning eng yangi tarixi


1. IJTIMOIY SOHADA DAVLAT SIYOSATINING TAKOMILLASHIB BORISHI VA AHOLI FAROVONLIGINI OSHIRISH TADBIRLARI


O`qituvchi : MATYAKUBOV XALIL XAYITBOYEVICH            
O`quv fani : O'zbekistonning eng yangi tarixi


Yuklab olish uchun materiallar :
ruza matni.pdf
(Ochiq dars materiali)

ruza matni.pdf
(Prezentatsiya)
2. Завоекание узбекских ханств Российской империей.
Национально-освободительные движения народоа Туркестана против царского гнета.
Джадидизм


O`qituvchi : ABDULLAYEV BOTIR NURILLAYEVICH            
O`quv fani :


Yuklab olish uchun materiallar :
10 Ц.Россия.docx
(Ochiq dars materiali)

завоевание Россией.ppt
(Prezentatsiya)
3. Интеграция Узбекистана в мировое сообщество


O`qituvchi : ABDULLAYEV BOTIR NURILLAYEVICH            
O`quv fani :


Yuklab olish uchun materiallar :
19 Тема Мир Сооб.ppt
(Ochiq dars materiali)

19 Тема Мир Сооб.ppt
(Prezentatsiya)

13-тема.docx
(Ochiq dars materiali)
4. Обретение государственной независимости Республики Узбекистан.
Формирование основ правового демократического государства и гражданского общества


O`qituvchi : ABDULLAYEV BOTIR NURILLAYEVICH            
O`quv fani :


Yuklab olish uchun materiallar :
13-маъруза.doc
(Ochiq dars materiali)

13-маъруза.doc
(Ochiq dars materiali)

17 Тема независимость.ppt
(Prezentatsiya)
5. Этническое формирование узбекского народа


O`qituvchi : ABDULLAYEV BOTIR NURILLAYEVICH            
O`quv fani : Istoriya Uzbekistana


Yuklab olish uchun materiallar :
4 ТемаЭтно.ppt
(Prezentatsiya)

ОД1.jpg
(Darsdan lavha)