Imtihonlarni qabul qilish komissiyalari tarkibi

Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университетида 2015 йил учун катта илмий ходимлар-изланувчилар институтига кириш имтиҳонларини қабул қилиш комиссиялари таркиби

07.00.01 – Ўзбекистон тарихи мутахассислиги бўйича:  

Т/р

Фамилияси, исми, отасининг исми

Илмий даражаси, илмий унвони

1

Нуриддинов Эркин Зухриддинович Тарих фанлари доктори, комиссия раиси

2

Қаххарова Матлуба Манофовна Фалсафа фанлари доктори

3

Холиқов Ишкобил Тарих фанлари доктори, профессор

4

Илхомов Зиёвуддин Тарих фанлари номзоди, доцент

5

Қувватов Норқозоқ Тарих фанлари номзоди, доцент
  09.00.01 – Онтология, гносеология ва логика мутахассислиги бўйича:  

Т/р

Фамилияси, исми, отасининг исми

Илмий даражаси, илмий унвони

1

Туленова Карима Жондоровна Фалсафа фанлари доктори, комиссия раиси

2

Каримов Иброхим Каримович Фалсафа фанлари доктори, профессор

3

Иззетова Эмине Мустафаевна Фалсафа фанлари доктори, профессор

4

Исмоилов Хаким Фалсафа фанлари номзоди, доцент

5

Валиева Сирожия Фалсафа фанлари номзоди, доцент
  10.00.02 – Ўзбек адабиёти мутахассислиги бўйича:  

Т/р

Фамилияси, исми, отасининг исми

Илмий даражаси, илмий унвони

1

Кахрамонов Курдош Ялгашевич Филология фанлари доктори, доцент, комиссия раиси

2

Хомидов Хомиджон Филология фанлари доктори, профессор

3

Тухлиев Боқижон Филология фанлари доктори, профессор

4

Миркосимова Маргуба Педагогика фанлари доктори, профессор

5

Муллахўжаева Каромат Филология фанлари номзоди, доцент
  13.00.01 – Педагогика назарияси ва тарихи. Таълимда менежмент мутахассислиги бўйича:  

Т/р

Фамилияси, исми, отасининг исми

Илмий даражаси, илмий унвони

1

Юзликаев Фарид Рафаэлович Педагогика фанлари доктори, профессор

2

Шарипова Дилором Жуманиязовна Педагогика фанлари доктори, профессор

3

Шарипов Шавкат Сафарович Педагогика фанлари доктори, комиссия раиси

4

Эгамбердиева Нодира Мелибоевна Педагогика фанлари доктори, профессор

5

Ходжаев Бегзод Худойбердиевич Педагогика фанлари номзоди, доцент
  13.00.03 – Махсус педагогика мутахассислиги бўйича:  

Т/р

Фамилияси, исми, отасининг исми

Илмий даражаси, илмий унвони

1

Мўминова Лола Рахимовна Педагогика фанлари доктори, профессор. комиссия раиси

2

Рахманкулова Наргиза Хижиакбаровна Педагогика фанлари доктори, доцент

3

Нурмухаммедова Лайло Шарофовна Педагогика фанлари номзоди, доцент

4

Аюпова Мукаррам Юлдашевна Педагогика фанлари номзоди, доцент

5

Амирсаидова Шахноза Мирсагитовна Педагогика фанлари номзоди, доцент

6

Нуркельдиева Дилбар Ахмадовна Педагогика фанлари номзоди, доцент
    13.00.05 – Ижтимоий-гуманитар фанларни ўқитиш методикаси ихтисослиги бўйича:  

Т/р

Фамилияси, исми, отасининг исми

Илмий даражаси, илмий унвони

1

Ниёзметова Роза Хасановна Педагогика фанлари доктори, профессор комиссия раиси

2

Халилов Фахритдин Нуритдинович Педагогика фанлари доктори, профессор

3

Мирқосимова Марғуба Педагогика фанлари номзоди, профессор

4

Фузаилова Гавхар Сиддиковна Педагогика фанлари номзоди, доцент

5

Жалолов Жамол Жалолович Педагогика фанлари номзоди, профессор
  13.00.07 – Аниқ ва табиий фанларни ўқитиш методикаси мутахассислиги бўйича:  

Т/р

Фамилияси, исми, отасининг исми

Илмий даражаси, илмий унвони

1

Джораев Мухамматрасул Педагогика фанлари доктори, профессор, комиссия раиси

2

Толипова Жамила Олимжоновна Педагогика фанлари доктори, профессор

3

Абдуллаева Барно Сайфутдиновна Педагогика фанлари доктори, профессор

4

Юнусова Дилфуза Исроиловна Педагогика фанлари доктори, доцент

5

Мамаражабов Мирсалим Педагогика фанлари номзоди, доцент
  19.00.01 – Психология тарихи ва назарияси, умумий психология мутахассислиги бўйича:  

Т/р

Фамилияси, исми, отасининг исми

Илмий даражаси, илмий унвони

1

Сафаев Нуриддин Салихович Психология фанлари доктори, профессор, комиссия раиси

2

Нишанова Замира Таскараевна Психология фанлари доктори, доцент комиссия раиси

3

Умаров Бахриддин Психология фанлари доктори, доцент

4

Эгамбердиева Нодира Мелибаевна Педагогика фанлари доктори, профессор

5

Камилова Нодира Гайратовна Психология фанлари номзоди, доцент
  Ўзбекистон тарихи фани бўйича:  

Т/р

Фамилияси, исми, отасининг исми

Илмий даражаси, илмий унвони

1

Нуриддинов Эркин Зухриддинович Тарих фанлари доктори, профессор, комиссия раиси

2

Киргизбоев Абдугаффор Тарих фанлари доктори, профессор

3

Кодиров Бўри Худойшукурович Тарих фанлари номзоди, доцент

4

Турсунов Рустам Хабибович Тарих фанлари номзоди, доцент

5

Матякбов Халил Тарих фанлари номзоди, доцент в.б.
  Чет тиллари фани бўйича:  

Т/р

Фамилияси, исми, отасининг исми

Илмий даражаси, илмий унвони

1

Жалолов Жамол Жалолович Педагогика фанлари номзоди, профессор, комиссия раиси

2

Юзликаев Фарид Рафаэлович Педагогика фанлари доктори, профессор

3

Атаджанова Шахноза Аббасовна Педагогика фанлари номзоди, доцент

4

Илиева Лола Камоловна Педагогика фанлари номзоди, доцент

5

Алимова Гуландом Яхяевна Педагогика фанлари номзоди, доцент
 

Фаннинг билиш назарияси ва методологияси ҳамда фалсафа, фан методологияси фани бўйича:

 

Т/р

Фамилияси, исми, отасининг исми

Илмий даражаси, илмий унвони

1

Туленова Карима Жондоровна Фалсафа фанлари доктори, комиссия раиси

2

Каримов Иброхим Каримович Фалсафа фанлари доктори, профессор

3

Иззетова Эмине Мустафаевна Фалсафа фанлари доктори, профессор

4

Валиева Сирожия Фалсафа фанлари номзоди, доцент

5

Исмоилов Хаким Фалсафа фанлари номзоди, доцент