Talabalar bo'limi

Universitet Talabalar kasaba uyushmasining asosiy maqsadi talabalar, magistrlar, va doktorantlarning mehnat, ijtimoiy, iqtisodiy, ma’naviy, intellektual huquq va manfaatlarini muhofaza qilishdan iborat bo‘lib, ularning ma’naviy xordiq chiqarishlari va sog‘liqlarini tiklash ishlarini tashkil etish, o‘quv va mehnat intizomini mustahkamlashdan iborat.

Turli yillarda talabalar kasaba uyushmasiga N.Sh.Sherboyev, Z.D.Davronov, A.I.Ibragimov, K.U.Ergashev, S.T.To‘rayevlar raislik qilishgan. Ko‘pchilik professor-o‘qituvchilar, ishchi-xodimlar va talabalarning takliflari asosida 1989 yil sentyabr oyida bo‘lib o‘tgan hisobot-saylov konferensiyasining qaroriga asosan professor-o‘qituvchilar va talabalar kasaba uyushmalari birlashib, institutning Birlashgan kasaba uyushmasi tashkil topgan. 1989 yilda Birlashgan kasaba uyushmaga 7539 nafar kasaba uyushma a’zolari birlashgan bo‘lib, shundan 1066 nafar professor-o‘qituvchi, 1070 nafar xo‘jalik xodimlari va xizmatchilar, 140 nafar aspirant va doktorantlar, 4263 nafar talabalarni tashkil qilib, irlashgan kasaba uyushmasining talabalar bilan ishlash bo‘yicha muvoni lavozimiga Q.Qurbonov saylangan. Shundan keyin 1989-2009 yillarda Q.Qurbonov, S.Axmadaliyev, B.Nurillayev va I.Raxmonovlar Birlashgan kasaba uyushmasining talabalar bilan ishlash bo‘yicha muvoni sifatida faoliyat ko‘rsatishgan. Ushbu yillarda kasaba uyushmasi a’zolarining soni yildan-yilga oshib bordi. Natijada 2008 yil 10 dekabrda bo‘lib o‘tgan Birlashgan kasaba uyushmasi konferensiyasida Birlashgan kasaba uyushmasi tarkibidan Talabalar kasaba uyushmasini alohida ajratilib, Talabalar kasaba uyushmasi qo‘mitasining raisi bo‘lib I.Raxmonov saylangan. 2010 yil 17 martda Talabalar kasaba uyushmasining hisbot-saylov konferensiyasi bo‘lib o‘tdi. Unda Talabalar kasaba uyushmasining hisboti tinglanib, Talabalar kasaba uyushmasi qo‘mitasining raisligiga I.Raxmonov qayta saylandi. 2014 yil 19 noyabrdan boshlab talabalar kasaba uyushmasi qo‘mitasining 8/4 sonli plenum qarori asosida universitetning talabalar kasaba uyushmasi qo‘mitasi raisligiga F.R. Mirkamalov saylandi. 2014 yil 21 noyabr kuni O‘zbekiston kasaba uyushmalari Federesiyasi kengashining o‘quv markazida “Kasaba uyushmalari tuman, shaxar kengashlari va boshlang‘ich kasaba uyushma qo‘mitalari raislari vazifalari va ularning faoliyatini takomillashtirish to‘g‘risidagi “ 36 soatli dastur buyicha F.R.Mirkamalov o‘quvdan o‘tdi. Egallagan bilim va malakalarini talabalar jamoasiga reja asosida tizimli ravijda namoyon kilib bormokda.