AVTOREFERATLAR

Аvtoreferat risola shaklida chiqariladi va dissertatsiyani himoya qilish kunidan bir oy oldin yuboriladi. Аvtoreferat alohida olimlar, ilmiy muassasalar va ularning tarkibiy bo'linmalari tezislar himoyasi bo'yicha Kengashga yuboriladi. Hozirgi vaqtda avtoreferatning to'liq matni va qisqa matni uning himoyasidan oldin tashkilotning veb-saytida joylashtiriladi.