Bo‘lim faoliyatining huquqiy asoslari

Monitoring va ichki nazorat bo‘limi o‘z faoliyatini O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga, “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun, “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon, farmoyishlari va qarorlariga, Vazirlar Mahkamasining qarorlari va farmoyishlari, Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining Hay’at qarorlari, buyruqlariga muvofiq amalga oshirmoqda.