Fizika va uni o'qitish metodikasi kafedrasi

Fizikasiz Olam juda zimiston, Nurafshon ayladi uni Nyuton, Arximed, Demokrit etdi guliston Ulug`bek yulduzi porlar charag`on!

Hozirgi kunda kafedraning yosh oqituvchilari O.S.Radjapova «Fizika oqituvchilarini tayyorlashda optikadan laboratoriya ishlarini tabaqalashtirishning ilmiy-metodik asoslari», M. SH. Ataeva «Bakalavriat bosqichida optikadan amaliy mashgulotlarda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish asoslari», T.T.Murodov «Effektы rezonansnogo rasseyaniya nositeley zaryada v poluprovodnikax», SH. Usmanova «Bolgusi fizika oqituvchilarining axborot kompetentligini shakllantirish asoslari», A.M.Tillaboyev «Исследование характеристики и эволюции короналных ярких точек», E.B.Xojanov «Uzluksiz talim tizimida fizika oqitishda ehtimoliy statistik goya va tushunchalarni qollash», M. Tolegenova «Muqobil va qayta tiklanuvchi energiya manbalarining fizik va texnik asoslarini oqitishni takomillashtirish» mavzularida doktorlik (PhD)  ilmiy tadqiqot ishlarini olib bormoqda. Э.Qalandarov “Uzluksiz ta’lim tizimida qattiq jismlar fizikasiga oid tushunchalarni shakllantirish va rivojlantirish” mavzusida doktorlik (DSc) ishini olib bormoqda.

Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi kafedrasi faoliyati 1935 yil fizika-matematika fakultetida yagona Umumiy fizika kafedrasi tashkil etilishi bilan boshlangan dastlab umumiy fizika, elektrotexnika nazariy fizika fizika o`qitish metodikasi kabi fanlarni o`qitish tashkillashtirilgan.

Ayniqsa, dotsent E. A. Levashevning «Nazariy fizika», B. I. Rusakning «Nazariy mexanika» bo‘limlaridan o‘qigan ma’ruzalari chuqur ilmiyligi bilan ajralib turgan.

1939 yildan boshlab kafedra o‘zbek tilida mashg‘ulot olib boradigan yuqori malakali kadrlar bilan boyitila boshlangan. Bular jumlasiga dotsentlardan K.Abdurashidov, R. N. Mullakandov (1939), S. Umarov (1941), R. Mallin (1942), o‘qituvchi U Orifjonov (1942) va boshqalar kiradi. 1942–1951 yillarda U. Orifjonov umumiy fizika kafedrasida amaliy mashg‘ulotlar olib bordi. Nashr qilingan ishlari asosida 1973 yilda «dotsent» ilmiy unvoniga sazovor bo‘ldi. Ilmiy-metodik jurnallar sahifalarida 40 dan ortiq maqolalari nashr qilingan. Bundan tashqari, «Fizikadan olimpiadaga tayyorlanish masalalari to‘plami» (1959), «Fizikadan savol va masalalar to‘plami» (1971) kitoblari nashrdan chiqqan.

Kafedraning ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash sohasidagi ishlari

Respublikamiz mustaqillikka erishgandan keyin «Ta’lim to‘g‘risida» gi qonun, Kadrlar tayyorlash milliy dasturining qabul qilinishi va ularda ko‘rsatilgan vazifalar kafedrada zamon talablari darajasidagi, raqobatbardosh ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash ishida tub islohotlar olib borishni taqozo qildi. Respublikamiz ta’lim tizimi va ishlab chiqarishga, o‘qitish metodikasi va nazariyasi hamda fundamental fan sohalarida ilmiy-pedagogik kadrlar etishtirib berishda kafedra professor-o‘qituvchilaring salmoqli hissalari bor. Jumladan, kafedra qoshida o‘qitish nazariyasi va metodikasi (fizika, astronomiya) bo‘yicha ilmiy maktab shakllandi. Uning rahbari va asoschisi p.f.d., professor B. M. Mirzaxmedov hisoblanadi. O‘zbekiston hukumati u kishiga xalq ta’limi tizimidagi salmoqli mehnatlarini hisobga olib, 1985 yilda «O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan xalq ta’limi xodimi» faxriy unvonini berdi. B. M. Mirzaxmedovning ilmiy rahbarligida uzluksiz ta’lim tizimida fizika o‘qitishning turli muammolari bo‘yicha 55 dan ortiq nomzodlik va 5 ta doktorlik dissertatsiyalari himoya qilingan. Jumladan, 1975 yilda kafedra dotsenti T. Lutfullaeva fizika o‘qitish nazariyasi va metodikasi bo‘yicha «Некоторые вопросы организатсии самостоятелной работы по физике слушателей подготовителных отделений пед.ВУЗов» mavzusida nomzodlik dissertatsiyasini himoya qilib, pedagogika fanlari nomzodi bo‘lgan.

1994 yilda kafedra dotsenti T. Rizaev «Umumta’lim maktablari o‘quvchilarining fizikani o‘rganishga qiziqishlarini shakllantirish», J. E. O‘sarov «Akademik litseylarda fizika ta’limi samaradorligini oshirish jihatlari» (2004), Guliston davlat universiteti fizika-matematika fakulteti dekani SH. Ashirov «Kasb-hunar kollejlarida fizikadan umumlashtiruvchi darslarda amaliy masalalarning kasbiy bilimlarni o‘zlashtirishdagi o‘rni» (2007) mavzularida nomzodlik dissertatsiyalarini himoya qilishdi. SHuningdek, SH. Mamarajabov, R. Musurmonov, G. E. Qarlыbaeva (Innovatsion ta’lim texnologiyalari sharoitida fizika o‘qituvchisining metodik tayyorgarligini shakllantirish) lar ham nomzodlik dissertatsiyalarini himoya qildilar.

Kafedra professori p.f.d., professor M.Jo‘rayev ham respublikamizda ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash tizimiga o‘z hissasini qo‘shib kelmoqda. Uning ilmiy rahbarligida E. Umirzoqov «Дидактические основы севершенствования экономического образования школников в протсессе изучения общеобразователных диссиплин (на примере обучения физики)», SH. Toshxojayev «Umumtalim maktablarida molekulyar-kinetik nazariyani oqitishni kompyuter vositasida takomillashtirish», X. M. Maxmudova «Применение информатсионной технологии в проведении лабораторных занятий по разделу «Оптика» kursa obщey fiziki», B. N. Nurillayev «Umumiy fizika praktikumlarida bolajak oqituvchilarning eksperimental konikmalarini shakllantirishning didaktik asoslari», G. A. Umarova «Совершенствование методики преподования квантовой физики на основе компютерных технологий вобщеобразователной школе» mavzularida nomzodlik dissertatsiyalarini himoya qilgan

Dotsent A. I. Boydedayev ilmiy rahbarligida Namangan davlat universiteti dotsenti O. Qodirov oliy pedagogik talim muassasalarida nazariy fizika oqitishni takomillashtirish muammolariga bagishlangan nomzodlik dissertatsiyasini himoya qildi.

Dotsent  I. Ismailov ilmiy rahbarligida G. N. Yunusova «Создание и применение в учебном процессе педагогических программных средств для фундаменталных тем курса общей физики» mavzusida nomzodlik dissertatsiyasini himoya qildi (1997).

Professor M.Mamadazimov ilmiy rahbarligida B.Kenjayev «Сочетание наблюдений и теоритического материала в курсе астрономии средней школы» (1985, Moskva), Maryamjon Jumaniyazova «Fizika oqitishda integrallashgan bilimlar va ulardan foydalanishning uslubiy asoslari» (2007) va Orlova Tatyana «Гуманитаризатсия астрономического образования в профессионалных колледжах» (2010) mavzularidagi nomzodlik dissertatsiyasi himoya qilishdi.

Professor I.Sattorov ilmiy rahbarligida fizika-matematika fakultetining bitiruvchilari CH. T. SHerdanov «Изучение петелных и точечных образований в солнечной короне» mazusida va N. V. Karachik «Исследование короналных ярких точек на Солнсе» mavzusidagi nomzodlik dissertatsiyalarini himoya qildilar.

Professor K. R. Nasriddinov ilmiy rahbarligida o‘qituvchi M. YU. Mansurova «Oliy ta’limda elementar zarralar fizikasi bo‘limi mazmuni va uni o‘qitish metodikasi» mavzusidagi nomzodlik dissertatsiyasini himoya qildi (2009).

Professor N. B. G‘ofurov Angor tumanidagi (Surxondaryo) maktab-internat fizika o‘qituvchisi O‘g‘iloy Sultonovaning «Fizikadan o‘quvchilarni mustaqil o‘quv faoliyatini tashkil etish metodikasi (fizikadan to‘garaklarni tashkil etish misolida)» va Oliy va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limini rivojlantirish markazi xodimi S. Abdalovaning «Fizikadan mustaqil ta’lim tashkil etishning proektiv texnologiyalari (KHK misolida)» mavzularidagi ilmiy ishlariga rahbarlik qildi. Ularning har ikkalasi ilmiy ishini yakunlab, nomzodlik dissertatsiyasini himoya qildilar (2007 yilda O‘. Sultonova, 2009 yilda S. Abdalova) va pedagogika fanlari nomzodi ilmiy darajasiga ega bo‘ldilar.

Kafedra dotsenti A. M. Xudayberganov O‘zbekiston Milliy universiteti professori K. A. Tursunmetov ilmiy rahbarligida «Akademik litseylarda atom va yadro fizikasi bo‘limlarini o‘qitish mazmuni va metodikasi» mavzusidagi pedagogika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozgan dissertatsiyasini himoya qildi (2005). Kafedra dotsenti v.b. X.H.Tojiboyeva O‘zbekiston Milliy universiteti dotsenti (hozirda professor) M. Qurbonovning ilmiy rahbarligida «Fizikadan namoyish tajribalarining o‘quv mazmundorligini aniqlash va ularni joriy etish metodikasi» mavzusidagi pedagogika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozgan dissertatsiyasini himoya qildi (2006).

Kafedra dotsenti  B.J.Sattorova professor U.SH.Begimqulov ilmiy rahbarligida «Oliy ta’limda astronomiya fanini o‘qitishda axborot texnologiyalarni qo‘llashning metodik asoslari» mavzusidagi pedagogika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozgan dissertatsiyasini himoya qildi (2009). 2014 yil 31 dekabrda B. J. Sattorovaga Oliy Attestatsiya komissiyasi tomonidan «dotsent» ilmiy unvoni berildi.

Kafedraning ilmiy-tadqiqot yo’nalishlari:

1) Uzluksiz ta’lim tizimida fizika va astronomiyani o’qitish muammolari;

2) O’rta va o’tra maxsus ta’lim tizimida fizika va astronomiya o’qitishning o’quv metodik ta’minoti.

3) Elementar zarralar fizikasi va kuchsiz o’zaro ta’sirlar.

4) Fizika o’qitishda yangi pedagogik va innovatsion texnologiyalaridan foydalanish metodikasi.

5) Astronomiya va astrofizika muammolari.

Kafedraning o’quv-laboratotiya ta’minoti:

1.     Umumiy fizikadan laboratoriyalar (mexanika, molekulyar fizika, elektromagnetizm, optika, kvant fizikasi);

2.      Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi laboratoriyasi.

3.     Astronomiya va astrofizika  laboratoriyasi.