“Ontologiya- borliq to‘g‘risidagi ta’limot”

«Falsafa» kafedrasi katta o‘qituvchisi Sh.A.Xalmetovaning “Ontologiya- borliq to‘g‘risidagi ta’limot”mavzusida o‘tkazgan ochiq darsida ekspert sifatida f.f.n.prof.S.I.Valieva, f,f,d,prof.E.M,Izzetova,katta o‘qituvchilar N.A.Tangirov, M.U.Nurtulashevlar ishtirok etdilar.