Informatika va uni o'qitish metodikasi kafedrasi

Kafedra 1985 yilda fizika-matematika fakultetining «Matematik tahlil» kafedrasidan «Informatika va hisoblash texnikasi» nomi bilan ajralib chiqqan.

Kafedra 1985-yilda fizika-matematika fakultetining Matematik tahlil kafedrasidan «Informatika va hisoblash texnikasi» nomi bilan ajralib chiqqan. Tashkil topgandan buyon kafedraga quyidagi olimlar: 1985-1986-yillarda- fizika-matematika fanlari nomzodi Y.Y.Rankov, 1986-1996-yillarda texnika fanlari doktori, professor M.Z.Ziyoxujayev, 1997-1999-yillarda fizika-matematika fanlari nomzodi, dotsent R. R.Boqiyev, 1999-2004-yillarda texnika fanlari doktori, professor Umid Yuldashev, 2004-2010-yillarda f.-m.f.n., dotsent R.R.Boqiyev, 2010-2015-yillarda p.f.n., dotsent M.Mamarajabov, 2015-yil 18-iyundan 2020 yil 2 oktyabrgacha p.f.n., dotsent S.Tursunov, 2020 yil 2 oktyabrdan 2022 yil 18 fevralgacha p.f.n., dotsent M.Mamarajabov, 2022 yil 18 fevraldan hozirgi kunga qadar kafedrada p.f.n., dotsent S.Tursunov mudirlik vazifasini bajarib kelmoqda.

Kafedra tashkil etilgandan bugunga qadar uning tarkibida professorlar M.Z.Ziyoxo‘jayev, A.A.Abduqodirov, U.Y.Yuldashev, R.H.Ayupov, F.M.Zokirova,  fizika-matematika fanlari nomzodi Y.Y.Rankov, fizika-matematika fanlari nomzodi, dotsentlar: R.R.Boqiyev, F.Sharipxujayeva, B.Tileuberdiyev, D.Qurbonboyev, B.Sattorov, X.A.Xoldorov, katta o‘qituvchilar I.Mirmaxmudov, O.Karimov, M.O‘.Ashurov va boshqa professor-o‘qituvchi faoliyat ko‘rsatdilar. 1995-yildan kafedra tarkibiga «Ta’limning texnik vositalari» kafedrasining qo‘shilishi munosabati bilan kafedra «Informatika va ta’limning texnik vositalari» deb nomlana boshladi. Shu munosabat bilan kafedra tarkibi kengayib, unga pedagogika fanlari doktori, dotsent Sh. Axrorov, dotsentlar S. Maxkamov, B. Ganiyevlar kelib qo‘shildilar. Universitet rektorining buyrug‘iga asosan 2002-yilda kafedra «Informatika va ta’limda axborot texnologiyalari», 2012-yil sentabridan «Informatika va uni o‘qitish metodikasi», 2015-yil iyundan «Informatika o‘qitish metodikasi», 2022 yil 1-martdan universitetning yangi tuzilmasiga ko‘ra  «Informatika va uni o‘qitish metodikasi» nomiga o‘zgartirildi.

Hozirgi kunda kafedra yetakchi kafedralardan hisoblanib, unda professor Yuldashev U.Y., dotsentlar Tursunov S.Q., Fayziyeva M.R., Xaytullayeva N.S., Eminov A.G‘., Dottoyev S.H., Zakirova M.R., katta o‘qituvchilar Ashurov M.O‘., Xoldorov B.I.,  Vibornov S.A., To‘xtamatov X.R. va o‘qituvchilar Usmonqulov SH.U., Muxamadieva F.I., G‘ulomov J.G., Shakadirova N.I., Mallaev R.Q., Bakieva Z.R., Rahimova N.X., Yuldashev F., Temirov A.A., Normatov S., To‘xtayeva F.SH., Razzoqov R.A. va M.Abdullaxo’jayevalar faoliyat ko‘rsatmoqda.