Oktyabr oyida o`tkaziladigan xalqaro konferensiyalar ro`yhati