To'garak mashg'ulotlari

Nizomiy nomidagi TDPU Kasb ta'limi fakulteti Mehnat ta'limi va dizayn kafedrasida to'garak mashg'ulotlari olib borilmoqda

Talabalarni ijodiy faoliyatni rivojlantirish, mehnat, jismoniy, axloqiy va estetik tarbiyasini mustaxkamlash darsdan bo'sh vaqtlarini unumli o'tkazish maqsadida "Mehnat ta'limi va dizayn" kafedrasida Qo'lda to'qish bo'yicha to'garak mashg'ulotlari reja asosida olib boriladi. To'garak mashg'ulotlariga fakultetning 1-2-4- kurs ijodga qiziqadigan faol talabalari ishtirok etishadi. Ishtirokchilarni mashg'ulot jarayinida barkamol shaxs sifatida shakllantirish ijodkorlik va yaratuvchanlikga ega b'lishiga zamin yaratadi. Ijodkorlikni rivojlantirish bilan bir qatorda iqtisodiy tarbiya asoslarini shakllantirib mexnat, estetik, ko'nikmalarini hosil qiladi. Mustaqil ravishda maxsulot yarata olish imkoniyatiga ega bo'ladi. To'garak rahbari G.S.Sharipova talabalarga nafaqat yangi xom-ashyolardan foydalanish ,balki yaroqsiz bo'lgan bir buyumdan ro'zg'or uchun zarur bo'ladigan biron bir yangi dizayndagi buyumlar yaratish maqsad qilib qo'yilgan