Malakaviy imtihonlarning dasturlari

Mazkurilovada TDPUda tashkil etilgan malakaviy imtihonlarning dasturlari keltirilgan.

Mustaqillik yillarida pedagog kadrlarni tayyorlashning yangi tizimi ishlab chiqilib, uzluksiz ta’limda o‘qitish sifati va samaradorligini bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy, ma’naviy-axloqiy tayyorgarligi belgilab berishi haqidagi qat’iy xulosaga kelindi. Talabalarda ma’naviy madaniyatni rivojlantirish mexanizmlarini jismonan sog‘lom, ruhan va aqlan rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, Vatanga sodiq, qat’iy hayotiy nuqtai nazarga ega yoshlarni tarbiyalash, demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish jarayonida ularning ijtimoiy faolligini oshirish asosida takomillashtirish O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasida muhim o‘rin egallaydi. Dasturni tuzishda oliy ta’limning Davlat ta’lim standartlariga asoslanilgan.


Fayllar:
1. 13.00.01 дастур.pdf     2. 13.00.03 дастур.pdf     3. 13.00.06 дастур.pdf