Ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash

Toshkent davlat pedagogika universiteti huzuridagi fan doktori ilmiy darajasini beruvchi ilmiy kengash 


Kengash shifri DSc.27.06.2017.Ped.26.01 


Toshkent davlat pedagogika universiteti huzuridagi DSc.27.06.2017.Ped.26.01 raqamli ilmiy kengashga quyidagi ixtisosliklar bo`yicha pedagogika fanlari bo`yicha falsafa doktori (PhD) hamda pedagogika fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiyalar himoyasini o`tkazishga ruxsat berilgan: 
- 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi va tarixi. Ta`limda menejment. 
- 13.00.02 –Ta`lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi.
- 13.00.03 – Maxsus pedagogika.
- 13.00.06 – Elektron ta`lim nazariyasi va metodikasi. 


Yana o`qing